Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

S obzirom na veliko interesovanje, Privredna Komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženje trgovine ponovo organizuje i poziva Vas na:

"RAČUNOVODSTVENO – KNJIGOVODSTVENU OBUKU”

 

koja će biti realizovana od 28. septembra 2009.godine, ponedeljkom, sredom i petkom, sa početkom u 16 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala u mezaninu.

Osnovni cilj obuke je da se, uz savremenu tehničku podršku i inovativne metode rada, polaznici obuče za vođenje poslovnih knjiga preduzeća. Prema programu u prilogu, obuku realizuje tim akademskih, biznis i stručnjaka iz prakse u trajanju od 12 radnih dana odnosno 50 nastavnih časova.

Metod rada:

* izlaganje teme (predavanja)
* radionica (praktični primeri i samostalan rad polaznika)
* provera znanja – test

Predavači: Prof. Mirjana Medojević,
viši predavač, Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija, Snežana Veličkovićdipl.ecc., savetnik za poreski sistem u Privrednoj komori Beograda. 

Literatura:
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO Primena Zakona o računovodstvu i reviziji,
prof. Mirjana Medojević, prof. dr Ilija Samardžić.

Kotizacija: 20.000,00 dinara (u cenu je uključen PDV). Uplata se vrši na račun Privredne komore Beograda broj 200-2209130101000-09 kod Poštanske štedionice.

U cilju što efikasnijeg rada, broj učesnika je ograničen, te molimo da nam potvrdite dolazak. Popunjenu prijavu prosledite putem faksa na broj 3618-003 ili u elektronskoj formi na e-mail: treningkom@kombeg.org.yu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobama u Centru za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda: Nenad Kostić: 011/2641 355 lok. 141 i Katarina Tinterović 011/2642 966, 3619 472, fax: 011/3618 – 003.

PRIJAVA "RAČUNOVODSTVENO – KNJIGOVODSTVENA OBUKA”

Uplata kotizacije u iznosu od 20.000,00 din. na tekući račun Privredne komore Beograda POŠTANSKA ŠTEDIONICA 200 – 2209130101000-09

Molimo Vas da popunite prijavni list sa podacima o privrednom subjektu/ustanovi i podacima o polaznicima.

PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU / USTANOVI

Poslovno ime: 
Adresa / Opština:
PIB:
Telefon / fax / e-mail:
Direktor / vlasnik:

PODACI O POLAZNICIMA

Ime

Prezime:

Telefon /fax

e- mail:

       
       
       
       
       

Napomena: Privredna komora Beograda zadržava pravo da Vašu prijavu, ukoliko je grupa za koju ste se prijavili već popunjena, registruje za grupu u kojoj ima slobodnih mesta, o čemu ćete biti obavešteni.