Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE – BESPOVRATNA SREDSTVA - SA FOKUSOM NA IKT“


Privredna komora Beograda je, u saradnji sa BSN Akademijom, realizovala  III i iV trening EU fondovi za mala i srednja preduzeća, sa posebnim fokusom na otvorene konkurse za IKT, program FP7, koji su namenjeni MSP sektoru za bespovratna finansijska sredstva.
Održan trening je izrađen po posebnoj metodologiji, a značajno prilagođen privrednom društvu. Ima za cilj da unapredi razmenu informacija i znanja, osnaži kapacitete privrednih subjekata, a posebno da poveća vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji. 
Održavanjem redovnih treninga povodom raspisanih javnih konkursa za donacije (finansijska sredstva) EU jača pozicija i kapaciteti privrednih subjekata. Ovo omogućava da se maksimalno iskoriste sve prilike koje se otvaraju za Srbiju pridruživanjem EU i predstojećim promenama Zakona o finansiranju.
Privredna komora Beograda poziva zainteresovane privredne subjekte da se infomišu o svim najavljenim obukama za 2011. godinu.