Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 


EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE – BESPOVRATNA SREDSTVA - SA FOKUSOM NA IKT“


Privredna komora Beograda je, u saradnji sa BSN Akademijom, realizovala  III i iV trening EU fondovi za mala i srednja preduzeća, sa posebnim fokusom na otvorene konkurse za IKT, program FP7, koji su namenjeni MSP sektoru za bespovratna finansijska sredstva.
Održan trening je izrađen po posebnoj metodologiji, a značajno prilagođen privrednom društvu. Ima za cilj da unapredi razmenu informacija i znanja, osnaži kapacitete privrednih subjekata, a posebno da poveća vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji. 
Održavanjem redovnih treninga povodom raspisanih javnih konkursa za donacije (finansijska sredstva) EU jača pozicija i kapaciteti privrednih subjekata. Ovo omogućava da se maksimalno iskoriste sve prilike koje se otvaraju za Srbiju pridruživanjem EU i predstojećim promenama Zakona o finansiranju.
Privredna komora Beograda poziva zainteresovane privredne subjekte da se infomišu o svim najavljenim obukama za 2011. godinu.