Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centromSARADNJA  PRIVREDNIH KOMORA BEČA I BEOGRADAU Privrednoj komori Beograda, tokom srdačnog susreta dva predsednika, gospođe Brigite Jank, predsednice Privredne komore Beča i dr. Milana Jankovića, predsednika Privredne komore Beograda, predstavnika Ambasade Republike Austrije u Beogradu i privrednika,  razmatrana je tematika daljeg unapređenja saradnje privreda Beča i Beograda, kao i  podizanje saradnje dve komore  na više nivoe.

Predsednica Brigita Jank je naglasila da je jaka privreda glavnih gradova  neophodnost  i  zamajac rasta nacionalne privrede svake države, ponaosob.    Sve privredne komore u Austriju, a posebno Privredna komora Beča,   svojom kohezionom,   edukativnom, kao i ulogom  umrežavanja daju  veliki  doprinos stabilnosti i rastu privrede i izuzetno su važan partner kompanijama i  Vladi u procesu  donošenja zakonodavne regulative koja se tiče biznisa, naglasila je predsednica  Privredne komore Beča.  

Austrijski  komorski sistem zasniva se na zakonski obaveznom članstvu, i kako je naglasila predsednica Brigita Jank , takav sistem organizovanja je osnov za realizaciju osnovne uloge privrednih komora evropsko - kontinentalnog zakonodavstva, a to je asocijacijska podrška svakom privrednom subjektu, članu,  bez obzira da li se radi o mikro, malom ili velikom preduzeću.

Tokom  sastanka u Beogradu, dva predsednika  su razmenila informacije o prioritetnim sektorima za razvoj privredne saradnje. Predsednica Birgita Jank, iskazala je svoje zadovoljstvo saradnjom Austrije i Srbije na projektu  izgradnje mosta na Adi. Ovaj veliki projekat u Beogradu realizuje se, upravo, zahvaljujući  saradnji sa austrijskom kompanijom PORR koja učestvuje u izgradnji  mosta i u velikoj meri doprinosi promovisanju Srbije kao povoljne biznis destinacije za strane investitore.

U ovom momentu oko 400 austrijskih firmi posluje u Srbiji, a više od polovine njih su iz Beča. S druge strane  činjenica je da u Beču posluje veliki broj firmi čiji su vlasnici srpskog porekla i da te kompanije imaju vrlo dobru saradnju sa Privrednom komorom Beča, što je dodani razlog za intenziviranjem saradnje privrenih komora Beča i Beograda.

Predsednica Jank je naglasila važnost saradnje na evropskom nivou i povezivanje Srbije sa zemljama EU, pre svega po pitanju dualnog obrazovanja, što je jedna od jakih tačaka austrijskog privrednog i obrazovnog sistema. Prema njenim rečima, ovakva saradnja je od ključnog značaja kako bi se Evropa "internacionalno stabilizovala" i odgovorila zahtevima rastućeg tržišta. Jedna od dobrih inicijativa u tom pravcu su inicijative I projekti koje inicira međunarodna Asocijacija podunavskih privrednih komora (DCCA), sa sedištem u Budimpešti, a čiji su potpredsednici gospođa Brigita Jank i dr. Milan Janković.

Prisutni predstavnici beogradskih kompanija, uglavnom iz sektora nekretnina, imali su prilike da u direktnom razgovoru sa predstavnicima Privredne komore Beča i Ambasade Austrije u Beogradu predstave neke od prepreka u poslovanju, kao i svoje poslovne planove koji su vezani za prodor srpskih kompanija na austrijsko tržište.