Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Održan trening „ADVANCED EUROPEAN PROJECT PROPOSAL DEVELOPMENT TRAINING“

Privredna komora Beograda i  Balkanska Bezbednosna Mreža su 26. novembra 2011. organizovale jednodnevni trening „ADVANCED EUROPEAN PROJECT PROPOSAL DEVELOPMENT TRAINING“ i match makeing  u Briselu  sa ciljem da se pomogne onim organizacijama koje imaju potencijala za razvoj i inicijativu da maksimalno iskoriste raspoložive EU fondove i unaprede kvalitet poslovanja,  kao i da naprave partnerstva sa relevantnim organizacijama. Tokom treninga se radilo u malim grupama na konkretnim projektnim inicijativama učesnika  sa kratkim predavanjima o savremenim teoretskim konceptima i alatima za dizajn projekta. Na treningu su učestvovali predstavnici uglednih kompanija iz Indije, Kine, Japana  kao i predstavnici važnih organizacija iz Srbije: Delta Agrara, Turističke Organizacije Beograda itd.

Trening je realizovao tim eksperata: prof dr. Stive Quarrie i mr. Bosko Nektarijević  a u goste su došli i vodeći eksperti Evropske Komisije da pomognu razvoj projektnih ideja  i  pruže učesnicima informacije ‘iz prve ruke’ kakvi će se projekti finansirati u narednom periodu. Trening je ocenjen najvišim ocenama od strane učesnika.

Privredna komora Beograda i  Balkanska Bezbednosna Mreža će nastviti i sledeće godine na ovakav način da pomažu privredi u razvoju partnerstava za EU projekte