Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


AKTUELNO STANJE U POLJOPRIVREDI

BEOGRADA I SRBIJE

SA PREDLOGOM MERA


Privredna komora Beograda

13. oktobar 2009. godine

 

 

                        Moderator: Velimir Radojević, predsednik Zadružnog saveza Beograda

 Vreme  Predavač  Tema
13.00 – 13.10 mr Milan Janković,
predsednik Privredne komore Beograda
Pozdravno obraćanje
13.10 – 13.20

Miodrag Veseli,

sekretar Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije

Privredne komore Beograda

Uvodne napomene
13.20 – 13.35 prof. dr Stojan Jevtić,
potpredsednik Privredne komore Srbije Vojislav Stanković, Privredna komora Srbije
Agrar Srbije u susret evropskim integracijama i agrarnoj politici EU (šta u 2010. godini)

13.35 – 13.50
prof. dr Drago Cvijanović,
direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede

prof. dr Miladin Ševarlić,
redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Đorđe Bugarin,
sekretar Udruženja poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede Privredne komore Vojvodine
Sistemski okvir i mere ekonomske politike u funkciji unapređenja poljoprivrede

Aktuelni problemi zadružnog sektora i mogućnosti njihovog prevazilaženjaZemljišna politika i finansiranje kao preduslov uspešnog vođenja agrarne politike

14.20 – 14.50 Diskusija Obraćanje privrednika