Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

HUMANITARNA AKCIJA
„HRANA ZA SVE“

U toku je humanitarna akcija, u okviru projekta "Hrana za sve", „Štrajk glađu protiv gladi“, koja za cilj ima podizanje svesnosti stanovništva o problemu gladi u Srbiji i pokretanje dugoročne i delotvorne kampanje prikupljanja pomoći ljudima koji nemaju elementarna sredstva za život i ne mogu da podmire ni najosnovnije potrebe za hranom.

Podatak da u Srbiji ima više od pola miliona ljudi koji se svakodnevno suočavaju sa ovim najvećim životnim problemom dramatično govori o ozbiljnosti situacije i poziva na trenutno delovanje. Međutim, kako brojke sve manje imaju snagu, kampanja je osmišljena da pozivom na solidarnost i saosećanje sa gladnima kroz jednodnevno odricanje od hrane putem brojnih kanala komunikacije pokrene najšire stanovništvo naše zemlje na razmišljanje i akciju. 

Do sada su na ovaj poziv odgovorili brojni ugledni pojedinci, vladine i nevladine organizacije, javne ustanove i medijske kuće a svakoga dana ovom plemenitom pokretu prilazi sve više moćnih i značajnih kompanija. Ono što je prvobitno zamišljeno kao lokalna inicijativa, polako napušta granice Srbije i uključuje podršku ljudi i udruženja iz Evrope i sveta.

Iako svakodnevno dobija na brojnosti, kampanja neće biti u potpunosti uspešna ako njen deo ne postanete i Vi, odnosno  Vaša uvažena kompanija. Ako želite da registrujete svoju kompaniju i na ovaj način date doprinos našoj zajedničkoj akciji, možete to učiniti na internet stranici www.strajkgladju.com. Neka se vaši zaposleni, zajedno sa stotinama hiljada ljudi u Srbiji, solidarišu sa gladnima i uzdrže od hrane na dan štrajka 16.10.2009.

Ukoliko ste u mogućnosti, izuzetno dragocena bila bi i podrška Vaše kompanije u vidu materijalne ili konkretne pomoći u hrani. A onoga trenutka kada broj gladnih u Srbiji počne da se smanjuje, znaćemo da je zemlja u kojoj živimo, a u kojoj se svake godine proizvede znatno više hrane nego što su njene potrebe, krenula u budućnost.

Privredna komora Beograda, priključujući se humanitarnoj akciji sa 140 zaposlenih, poziva i svoje Članice, privredna društva i privrednike, da izaberu način svog učešća u kampanji za smanjenje siromaštva.


Ne dozvolimo da u 21. veku, Srbija bude zemlja gladnih!