Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Privredna komora Beograda

objavljuje

K   O   N   K   U   R   S

za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Beograda


I - Nagrade za doktorske disertacije, magistarske teze, master radove i diplomske radove studenata fakulteta i viših škola, u školskoj 2008/2009. godini (radovi odbranjeni u periodu od 1.10.2008. do 30.09.2009.godine), sa temama iz oblasti privrede.


Dodeljuje se do:

- 3 nagrade za doktorske disertacije,

- 2 nagrade za magistarske teze,

- 1 nagrada za master radove

- 5 nagrada za diplomske radove studenata fakulteta,

- 1 nagrada za diplomski rad studenata viših škola.


Predloge za nagrade podnosi fakultet ili viša škola. Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu ili višoj školi mogu pokrenuti i instituti, preduzeća, druge organizacije i pojedinci.

Kontakt telefoni: 3619-472, 2642-966 i 2641-355, lokal 166

II - Nagrade za pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja iz oblasti privrede ostvarena u periodu: 1. oktobar 2008/30.septembar 2009. godine. Pod ostvarenim rešenjima se podrazumevaju rešenja  čija je realizacija nastupila u prethodno navedenom roku.


Dodeljuje se do:

- 5 nagrada za pronalaske,

- 5 nagrada za dizajnerska rešenja,

- 5 nagrada za tehnička unapređenja.


Predloge za nagradu podnose preduzeća, preduzetnici, instituti, fakulteti, žiri Majskog i Oktobarskog salona u Beogradu, savezi i udruženja pronalazača.

Kontakt telefon: 2641-355, lokali 113 i 159

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 26. novembra 2009. godine Privrednoj komori Beograda.