Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

 

JAVNA RASPRAVA O  NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

 

Udruženje trgovine, Privredne komore Beograda u saradnji sa Ministarstvom trgovine i usluga 27. oktobra 2009. godine organizovalo je javnu raspravu Predlogu  zakona o zaštiti potrošača,čije se usvajanje očekuje u toku novembraa početkom 2010 godine i njegova primena.

 Učešće na javnoj ispred Ministarstva trgovine i usuga uzeli su su pomoćnik ministra mr Ljiljana Stanković, državni sekretar Dragan Jaraković, stručni tim koji je radio na izradi nacrta zakona kao i  g-dja Ruth Anna Beattner, ispre ZAP projekta . Izradu Nacrta zakona o zaštiti potrošača pomogla je Evropska unija projektom ZAP. Na  javnoj raspravi učešće su uzeli: javna preduzeća, veliki trgovinski lanci, bankarski sektor, turističke organizaciji, trgovci MSP i STR, udruženja kao i potrošačke organizacije.                        

Prema rečima mr. Milana Jankovića, predsednika Privredne komore Beograda, Zakon o zaštiti  potošača u Evropi je jedan od ključnih zakona, jer su njegovom primenom prava potrošača zaštićena, a iz te oblasti crpu se i ostala prava vezana za trgovinu kao jedan od najvećih kohezionih faktora u svetu. U Srbiji, takođe, moraju postojati zakonski okviri za regulisanje ove oblasti, kroz uređen način ponašanja, jer  će se time dobiti boljia  i kvalitetnija proizvodnja, konkurentniji proizvodi, standardi i sertifikati za izlazak na druga tržišta.                                                                             

Dragan Jaraković, državni sekretar u Ministarstvu trgovine i usluga smatra da ovaj Zakon, pre svega, odražava evropske norme,  koje nas obavezuju za ulazak u Evropsku uniju. U predlog rešenja implementirano je petnaest ključnih evropskih direktiva, kojima se makismalno štite kupci, a uglavnom, sav teret  pada na trgovce. Veoma važnu ulogu u sprovođenju zakona, trebalo bi da imaju Udruženja za zaštitu potrošača kao partneri  kupcima i trgovcima.

Prema mišljenju Ljiljane Stanković, pomoćnika ministra u Ministarstvu  trgovine i usluga sistemski razlozi za donošenje novog Zakona o zaštiti potrošača su:  podizanje oblasti zaštite potrošača na strateški nivo i usklađivanje obuhvata zaštite potrošača u skladu sa evropskim potrošačkim pravom.  Rešenjima u Zakonu o zaštiti potrošača definišu se norme koje regulišu obaveštavanje potrošača i potpunu zaštitu potrošača u ugovornom odnosu sa trgovcem. Prezentirana su i prava potrošača u pogledu nepravičnih odredaba, posebna prava potrošača iz ugovora  o prodaji robe, prava iz ugoora o pružanju usluga, kao i prava potrošača iz ugovora o turizmu. Kada je u pitanju strategija zaštite potrošača predstavljene su  nadležnosti Ministarstva , zaštita potrošača na lokalnom nivou, kao i praćenje tržišta i inspekciski nadzor. U cilju bržeg, efikasnijeg i jednostavnijeg načina rešavanja potrošačkih sporova, Centar za rešavanje potrošačkih sporova, kao nezavisna organizacija, pokušaće da učinii sve kako bi se sporovi rešavali vansudskim putem (poravnanjem ili donošenjem odluke, na osnovu ovog ili drugih zakona) .

U diskusiji predstavici Elektroprivrede Srbija imali su primedbu na odredbu u članu 87. koja se odnosi na zaštitu od isključenja električne energije, kojom je dozvoljeno isključnje samo ukoliko ne ugrožava zdravlje i bezbednost potrošača, što u suštini predstavlja širok pojam, koji se može različito tumačiti i primenjivati.

Predstavnici Poslovnog udruženja turističkih agencija JUTA i ATAS, istakli su da agencijama  ne odgovara odredba da na njima bude teret dokazivanja ,  jer bi time bili stavljeni u diskriminatorski položaj i ne bi  mogli biti konkuretni na tržištu u odnosu na strane agencije , a  domaće agencije ne traže ništa više od onoga što imaju NEKERMAN i TUI.

Privredna komora Beograda poziva sve svoje članice da dostave svoje predloge sugestije i primedbe na Predlog zakona o zaštiti potrošača na e-mil milijana@kombeg.org.rs.

Privredna komora Beograda dostaviće Ministarstvu trgovine i usluga, objedinjeni stav svojih članica na Predlog zakona o zaštiti potrošača.