Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

MEDJUNARODNA KONFERENCIJA O ZDRAVSTVENOM I WELLNESS TURIZMU

Beograd, 24. novembar 2009.

Hotel M, Bul.oslobodjenja 56a

/sala Atrijum/

                     

 

            8:00  – 9:00       Registracija učesnika

            9:15 –  9:30       Pozdravni govori:

 

·         Otvaranje Konferencije i dobrodošlica, organizator Konferencije

·         Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije

 

            9:30 – 12:00     Moderator: mr Nataša Ranitović, Centar za promociju wellness i SPA

                                        Zdravstveni turizam kao prioritetni turistički proizvod  u strategiji razvoja  turizma             
                                        Mađarske

·          Hanna Bozzay, ekspert za politiku razvoja turizma Ministarstvo za lokalnu samoupravu Madjarske

·          Trendovi i izazovi u zdravstvenom i wellness turizmu Dr Laszlo Puczko, izvršni  direktor XELLUM, Budimpešta

·         Uloga zdravstvenog wellness-a u savremenom turizmu Prof. dr Milica Lazović, Medicinski fakultet, Niš

·         Wellness turizam  u Sloveniji i formalni i neformalni oblici obrazovanja za wellness aktivnosti

·         Mr Slavka Gojčić, Go-spa S, Ptuj, Slovenija   

·         Wellness kao globalni fenomen Mike Wallace, brend menadzer, Danubius Hotels Group, Budimpešta 

·         Marketing strategije u wellness turizmu Prof. dr Radmila Živković, Univerzitet Singidunum, Beograd

·         Menadžment u zdravstvenom turizmu Prof. dr Milisav Čutović, direktor „Prva nova banja“, Vrujci

·         Standardi kvaliteta u wellness hotelima Thomas Pavlović, direktor, Holiday Inn, Beograd

·         Uticaj muzike na zdravlje Dr Predrag Mitrović, KBC Beograd Aleksandra Pladin, muzikolog

                                   

 

          12:00 – 12:15    Kafe pauza

 

          12:15 -12:45      ALEX company  d.o.o.

          12:45 – 14:45    Učimo od lidera  Moderator:  arhitekta Slobodan Maldini

·         Kako postati i ostati lider u zdravstvenom i wellness turizmu u Srbiji

Dr Dejan Stanojević,  gen. direktor Bolnice za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja

·         Brendiranje wellness i SPA centara u banjskim hotelima – Od banjskih hotela do profitabilnih Health SPA Rizorta

Mike Wallace, Brend menadzer, Danubius Hotels Group, Budimpešta

·         Vila Bled - Oblikovanje SPA ponude i uvodjenje standarda Mr Slavka Gojčić, Go-spa S, Ptuj, Slovenija

·         Promenada Palace hotel - Koncept prvog wellness hotela u Srbiji Dipl. arh. Simo Gušič, vlasnik i direktor preduzeća Forma antika, Niš

·         Wellness i voda: Koliko je vode stvarno potrebno? Učimo iz iskustva: Poredjenje svet-Madjarska  Dr Laszlo Puczko, izvršni direktor XELLUM, Budimpešta

·          Rituali i protokoli u wellness centru  Mojca Gradišek Žufić dipl.kozm. designer,Podpredsednik Hrvatske gospodarske komore u sektoru turizam- selektivni elitni turizam

·         Tajlandska masaža-Standard u vrhunskim Spa centrima :Kako je učiniti 
profitabilnom?
Danko Lara Radić, Koordinator THAI Evropske konferencije

                                        

    Završna reč organizatora

          15:00                     Poslovni ručak – švedski sto