Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

KAKO POVEĆATI ZAPOSLENOST: PROJEKAT „ZAPOSLIMO SRBIJU“
   - Koliki je uticaj reforme javnog sektora na nezaposlenost -

ZaposlenostU organizaciji  Privredne  komore Beograda i Udruženja poslodavaca Srbije „Poslodavac“ 24. jula 2013. godine održan okrugli sto na temu: „Uticaj reforme javnog sektora na nezaposlenost“.

Pozdravljajući paneliste i brojne  prisutne učesnike skupa predsednik Privredne komore Beograda, dr Milan Janković, rekao je da je pokrenuta tema od životnog značaja ne samo za privrednike već za celokupnu društvenu zajednicu. On je istakao da očekuje predloge koji će odrediti u kom pravcu i na koji način će da se izvrši reforma javnog sektora, a da ona za krajnji cilj ima unapređenje privrede,  modernizaciju države i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mesta.

Dijana Gligorijević, predsednik Udruženja  poslodavaca Srbije “Poslodavac” je iznela stav da naša država suviše malo obraća pažnju na mogućnosti  investiranja domaćih privrednika  i da se konsultacije o važnim privrednim temama obavljaju u istom krugu ljudi, tako da je stav članova Udruženja “Poslodavac” da taj krug sagovornika treba proširiti na veći broj privrednika. Takođe,  potrebno je da mediji  više u svojim tekstovima iznose primere uspešnih poslodavaca koji uredno  ispunjavaju sve obaveze prema državi i društvu, a ne samo da iznose loše primere.

Mahmut Bušatlija, član  Nacionalnog saveta za privredni oporavak je rekao da kad se u ugasi jedno radno mesto onda država gubi poreze i doprinose, a tržište potrošača. Za jedanaest godina tranzicije u našu zemlju je ušlo 33 milijarde Evra investicija dok je u istom periodu  ugašeno 700 hiljada radnih mesta, pa se neminovno nameće pitanje gde su završila ta sredstva. Takođe, on je izneo stav da jedino grinfild investicije utiču na povećanje zaposlenosti i da je to samo deo paralelnog procesa u kome je potrebno izvršiti reformu javne uprave i javnih finansija i kapitalizaciju Fonda PIO, a pre svega uvesti profesionalno i javno upravljanje državnom svojinom.

Prof. dr Milenko Đželetović, izvršni direktor Telekom Srbija je predstavio kompaniju „Telekom“ kao dobar primer firme koja je u vlasništvu države ali je dobrim upravljanjem uspela da uspostavi balans kroz  ulaganje u nove tehnologije i razvoj i smanjenje nepotrebnih rashoda.   Takođe je izneo i stav da je budžetski deficit refleksija onoga što se dešava u privredi i da je nephodno  resetovati  ekonomsku politiku zemlje. On je poručio da je dan izlaska iz ekonomske krize onaj dan kad bude bar  jedan više zaposlen od broja ukupno izgubljenih radnih mesta.

Projekat „Zaposlimo Srbiju“ predstavio je  Milomir Mandić, koordinator projekta. On je rekao da je Projekat od javnog značaja i ima za cilj otvaranje novih radnih mesta, povećanje privredne aktivnosti, podršku  izvozu  i kreiranje atmosfere atraktivne za ulaganje investitora.