Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

PROBNI POPIS POLJOPRIVREDE U REPUBLICI SRBIJI
OD 1. DO 15. DECEMBRA 2009.


utorak 24. novembra 2009. godine, u 12 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u Privrednom Centru, sala na međuspratu, biće održana konferencija za novinare na temu:

„Probni popis poljoprivrede u Republici Srbiji od 1 – 15. decembra 2009.“


Učesnici:

Prof. dr Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku Srbije

Nikola Latinović, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku Srbije

Dragana Marković, načelnik odeljenja Republičkog zavoda za statistiku Srbije

 

 

U periodu od 1-15. decembra 2009. godine na uzorku će biti sproveden Probni popis poljoprivrede kao deo projekta IPA 2007 (EoropeAid/126969/C/SER/YU), u  cilju provere:

- organizacije, metodologije i mogućnosti obrade podataka Popisa poljoprivrede, kao i    ažurnosti mreže statističkih krugova;

- tehničkog rešenja izgleda upitnika;

- primenjivosti pomoćnih upitnika i instrumenata;

- kompletnosti uputstava za popunjavanje upitnika;

- vremena potrebnog za instruktažu i popisivanje gazdinstava;

- proračuna ukupnih troškova Popisa poljoprivrede.

 

Primenjeni instrumenti biće u skladu sa metodologijom  Eurostata za sprovođenje istraživanja o strukturi farmi (CPSA/SB/652.rev.5), Svetskim programom popisa poljoprivrede, 2010. (FAO-UN), Zakonom o statističkim istraživanjima (Službeni glasnik RS, br.: 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 , 101/2005) i drugim zakonima.

U cilju ispitivanja veze između popisa poljoprivrede i popisa stanovništva, Probnim popisom poljoprivrede biće obuhvaćena sva porodična poljoprivredna gazdinstva identifikovana u Probnom popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2009. godine. Pored porodičnih poljoprivrednih gazdinstava (470) u Probnom popisu poljoprivrede biće popisana i uzorkom obuhvaćena pravna lica/preduzetnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom (60), tako da uzorak za Probni popis poljoprivrede čini ukupno 530 poljoprivrednih gazdinstava –jedinica popisa.


Probni popis treba da posluži
kao osnova za izbor najpogodnijih metodoloških i organizacionih rešenja za sprovođenje redovnog Popisa poljoprivrede u 2011. godini
.