SEDNICA ODBORA UDRUŽENJA FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA

Na proširenoj sednici Odbora Udruženja finansijskih organizacija Privredne komore Beograda, održanoj  11. decembra 2009. godine, razmatrani su:  

Dosadašnji rezultati Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita i očekivanja za 2010. godinu

Tematski deo sednice predstavlja nastavak aktivnosti Privredne komore Beograda da doprinese unapređenju dalje saradnje poslovnih banka i Nacionalne koropracije za osiguranje stambenih kredita, što bi imalo za cilj i postizanje pozitivnih posrednih i neposrednih efekata na ukupnu ekonomsku aktivnost, kroz definisanje adekvatnih mera za oporavak realnog sektora, uz istovremeno očuvanje stabilnosti finansijskog sektora. Pored članova Odbora, sednici su prisustvovali predstavnici poslovnih banaka, kao i Danijela Popadić, direktor pravnog sektora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, kao Đorđe Jevtić, zamenik generalnog direktora sektora kontrole banaka Narodne banke Srbije.

U okviru tematskog dela sednice izveštaj o dosadašnjim rezultatima Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita predstavila je Danijela Popadić, direktor pravnog sektora, koja je u izlaganju upoznala prisutne sa radom NKOSK, istakavši da je Nacionalna korporacija za osiguranje stamebnih kredita od 2005. godine pa do sada osigurala preko 50.000 stambenih kredita i da je broj stambenih kredita, a samim tim i osigurana suma svake godine rasla, i da je rekordna godina u broju osiguranih kredita 2008. godina, i samo te godine osigurana suma je iznoslila 630 miliona eura. U 2009. godini osigurana suma je iznosila 200 miliona eura, što na mesečnom nivou iznosi 17 miliona evra, što je očekivani pad usled ekonomske krize, ali da je osigurana suma i dalje znatno velika, prosečna vrednost nekretnine za Srbiju je 47.000 eura, dok je prosečna vrednost kredita za Srbiju 30.000 eura. Uredbom Vlade repulike Srbije koja se odnosi na stambene kredite došlo je do značajnijeg rasta za potražnjom za stambene kredite tako da je osigurana suma u oktobru iznosila 30 miliona eura, što je skoro dupli iznos u odnosu na predhodne mesece, dok u novembru osigurana suma iznosi 47 miliona eura, što je trostruki iznos u odnosu na predhodne mesece, i očekuje se i dalji trend rasta. Izloženost rizika NKOSK je 65% što za sada adekvatan i ne - zabrinjavaći procenat rizika. Stepen kašnjenja i neplaćanja kredita je u ovom trenutku izuzetno mali i iznosi ispod 0.1% od ukupno osiguranih kredita, tačnije i da NKOSK ima 30 kredita u otplati, i 15 kredita na čekanju, što ukazuje na to da je nivo kašnjenja otplate zanemarljiv. Takođe istakla je da je u 2009. godini kreditna aktivnost bankarskog sektora usporila rast u odnosu na predhodne 2-3 godine ali da je novim merama Vlade Republike Srbije ponovo aktivirano intresovanje građanja za stamebene kredite, tako da se može reći da rast još uvek postoji ali da nije toliko inteziviran kao predhodnih godina. U perodu 2004. - 2009. godine za subvencije stambenih kredita iz budžeta Republike Srbije izdvojeno je 80 miliona eura, čime je 9.500 klijenata kreidtirano. U nastavku svoj izlaganja gospođa Popadić je istakla da NKOSK daje određenu sigurnost bankama, samim osiguranjem kredita, što je jedna od najbitnijih faktora, baš upravo kada su u pitanju stambeni krediti, s obzirom da je period otplate izuzetno dug, a s druge strane pruža mogućnosti korisnicima kredita da uzimaju stambeni kredit koji osigurava NKOSK pod znantno nižim kamatnim stopama od komercijalnih, što je takođe benefit za korisnike kredita. Problemi koji se reflektuju a koji su evidentirani se odnose na prodaju nekretnina od strane banka na osnovu zakona o hipoteci. Problem se pojavljuju u toj meri, iz razloga što bankama to nije primaran posao, i veoma teško prodaju, pogotovo u malim sredinama, stambene jedinice. NKOSK planira da u narednim godinama posebnu pažnju posveti tim problemima, u smislu da određena institucija ispred svih banka, možda i NKOSK, preuzme obavezu prodaje nekretnina, jer oglašavanjem prodaje na jednom mestu došlo bi do brže prodaje i smanjenja troškova. Takođe NKOSK u budućem periodu planira standardizaciju procena stambenih jedinice, od strane jedinstvenog procenitelja kojeg bi odredila NKOSK. Naglasila je da će NKOSK i dalje raditi na osiguravanju stabenih kreitata, s obzirom da dosadašnji pokazatelji ukazuju da su dosadašnji rezultati imali veoma pozitvne efekte kako na staništvo tako i na poslovanje banaka.

U nastavku sednice prisutnima se obratio Đorđe Jevtić, zamenik generalnog direktora sektora kontrole banka Narodne banke Srbije, istakavši da je broj stambenih kredita koji su u kašnjenju 30 predmeta u poređenju sa ukupnim brojem od 50.000 aktivnih kredita, što je ispod 0.1% ukupno osiguranih kredita, ne predstavlja sistemski rizik i da nema potrebe za intervenciju Narodne banke Srbije. Takođe naglasio je da je Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita do sada imala jako dobru saradnju sa poslovnim bankama i da je Narodna banka Srbije kao regulatorno telo i do sada podržavala saradnju NKOSK i poslovnih banaka i istakao da će to i dalje raditi.

 

U otvorenoj diskusiji je ukazano da bankarski sektor podržava produžavanje mera Vlade Republike Srbije za subvencionisanje stambenih kredita i u 2010. godini. Međutim, zbog nedostatka adekvatnih izvora i visoke cene kapitala, odnosno visokih  pasivnih kamatnih stopa, nisu sve banke u mogućnosti da podrže taj program, tako da se u tom domenu oseća značajnije učešće banaka sa većinskim stranim kapitalom.

U drugom delu sednice mr Petar Stefanović, predsednik Odbora Udruženja finansijskih organizacija je prezentovao izveštaj o radu Odbora za 2009. godinu, kao i plan aktivnosti Odbora za 2010 godinu, i tom prilikom istakao da će se plan aktivnosti menjati i dopunjavati u skladu sa tendencijama i aktivnostima samog Odbora. Izveštaj o radu i plan aktivnosti su usvojeni jednoglasno bez primedbi.

 U rezimeu sednice usvojeni su sledeći zaključci:

  • Odbor Udruženja finansijskih organizacija podržava aktivnosti komore na oživljavanju ukupne privredne aktivnosti, kroz angažovanje i predloge svih Udruženja komore,
  • Predložena je rekonstrukcija stambenih kredita, koja se ogleda u mogućnosti grejs perioda od godinu dana, tj.zamrzavanja kredita klijenta na godinu dana, u kojem klijent ne bi plaćao kredit i nakon isteka grejs peroda od godinu dana, klijent bi nastavio sa odplatom kredita, a period otplate bi se produžio za godinu dana, što je na sednici podržano i od NKOSK i NBS,
  • Bankarski sektor će i dalje učestvovati u realizaciji programa finansiranja stanogradnje  u skladu sa svojim izvorima i ekonomskim zahtevima, kroz jaku podršku učešća NKOSK kroz osiguranje kredita, što daje dodatnu sigurnost poslovnim banaka,   
  • U komunikaciji sa NBS na samoj sednici, zaključeno je da broj kredita koji klijenti ne plaćaju a koji je preuzela da otplaćuje NKOSK zanemarljiv (od 50.000 aktivnih osiguranih kredita, samo 30 kredita je preuzela da plaća NKOSK), procenat je ispod 0.1%, što za sada ne predstavlja relavatan podatak, koji bi bio zabrinjavajući, i nema potrebe za inervenisanje kroz dodatne mere NBS,
  • Ocenjeno je da je NKOSK je u predhodne četiri godine donela značajne benefite svim učesnicima u postupku dobijanja kredita, standardizovani su uslovi kreditiranja, banke su smanjile rizik, dok su korisnici kredta imali mogućnost da se zaduže po znatno manjim kamatnim stopama,
  • Predložena je standardizacija procena stambenih jedinica, što do sada nije bio slučaj, u dosadašnjem radu nisu postojale sankcije za procenitelje, što u budućem periodu neće biti slučaj. U pozitivnom smislu treba standardizovati tržište nekretnina.
Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA