MMF ZAVRŠIO DRUGU REVIZIJU ARANŽMANA SA SRBIJOM

Međunarodni monetarni fond završio je danas drugu reviziju stend baj aranžmana odobrenog Srbiji, čime je omogućeno povlačenje druge rate kredita u iznosu oko 350 miliona evra. Kako se navodi u saopštenju MMF, zajedno sa revizijom aranžmana ukupne vrednosti 2,9 milijardi evra Izvršni odbor MMF odobrio je povećanje budžetskog deficita Srbije u 2009. godini na 4,5 odsto. Srbija je do sada povukla prvu ratu od 788 miliona evra, a uz drugu ratu, ukupan iznos odobrenih sredstava iz kreditnog aranžmana povećan je na 1,12 miljardi evra.
Predsedavajući Izvršnog odobra MMF Takatoši Kejto je nakon rasprave o aranžmanu rekao da je udar svetske finansijske i ekonomske krize na Srbiju za sada uspešno obuzdan. "Politika Vlade, podržana aranžmanom sa MMF-om, uz napore da se stabilizuje tržište, povećali su devizne rezerve, smanjili pritisak na kurs dinara i pomogli prikupljanju značajne međunarodne finansijske pomoći za podršku budžetu Srbije i ekonomskom oporavku", naveo je funkcioner MMF-a. Kejto je kazao da je pad industrijske proizovdnje u Srbiji ograničen uprkos tome što je pad domaće tražnje bio značajan. Cilj programa Vlade je, kako je istakao, da se izbori za izazovima koje nameće privredni pad i da, srednjoročno gledano, povrati održivost javnih finansija. "To će biti presudno za nastavak održanja finansijske stabilnosti i stvaranje uslova za povaratak na dinamične ali održive stope ekonomskog rasta", kazao je Kejto. Istakao je da su vlasti u Srbiji započele abmiciozan program fiskalnog prilagođavanja fokusiran na promenu strukture javne protrošnje, kojim su obuhvaćeni državna administracija, obrazovanje, zdravstvo i penzijski sistem. "Očekuje se da će te reforme dati značajne i održive uštede srednjoročno gledano, tako da je potrebna pojačana kontrola budžeta da bi se smanjili rizici primene reformi", naveo je funkcioner MMF-a. Kejto je ocenio da je oštra monetarna i kursna politika Narodne banke Srbije (NBS) dala rezultat u stalnom padu inflacije i da bi moglo da usledi postepeno popuštanje monetarne politike uz pažljivo prećenje inflatorinih rizika. "Program podrške finasijskom sektoru uspešno je sačuvao finansijsku stabilnost u vreme problema na tržištu, a vlasti su posvećene stalnom nadzoru nad rastućim brojem kredita sa problemima u otplati i poboljšanju propisa za refinansiranje dugova", kazao je predstavnik MMF-a. U saopštenju MMF-a se navodi da bi Srbja trebalo da nastavi strukturne reforme, naročito u privatizaciji i uslovima za poslovanje, kako bi se omogućio visok i održiv rast srpske privrede. MMF je 15. maja za oko sedam puta povećao stend baj aranžman Srbiji, odobren u januaru 2009. godine, da bi se podržao ekonomski program Vlade Srbije i izbegao preveliki uticaj svetske finasijske krize. Aranžman bi trebalo bi da traje do aprila 2011. godine. 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA