PIRAEUS BANCI 20 MILIONA EVRA OD EIB   

Piraeus banka AD Beograd je ratifikovala ugovor sa Evropskom investicionom bankom za direktno finansiranje u iznosu od 20 miliona evra uz garancije Piraeus banke SA, Atina. Na ovaj način, Banka je obezbedila dodatne izvore finansiranja za srpsku privredu, sektor malih i srednjih preduzeća i lokalnu samoupravu. Sredstva unutar Opšte kreditne linije uz garancije matičnih banaka, namenjena ekonomijama zemalja zapadnog Balkana, biće dostupna u prvom kvartalu 2010. godine. Piraeus banka iz Atine izdala je garancije u iznosu od 150 miliona evra za sve članice Piraeus bankarske grupe koje posluju u regionu. Time je Banka nastavila da primenjuje svoju aktivnu politiku rasta kreditnih aktivnosti u trenutku kada je to najpotrebnije ekonomijama zemalja zapadnog Balkana koje su pogođene globalnom krizom.

Kreditna sredstva su namenjena za finansiranje investicija i ulaganja u trajna obrtna sredstva. Pored malih i srednjih preduzeća, korisnici kredita mogu da budu lokalne sampouprave i drugi korisnici bez obzira na veličinu, koji sprovode projekte iz oblasti ekonomije, energetike, zaštite životne sredine, industrije, zdravlja i obrazovanja, turizma kao i pružanja usluga. Period otplate zavisi od toga ko je krajnji korisnik sredstava i kreće se od 12 do 15 godina. Grejs period je od 4 do 5 godina. Ročnost kredita treba da odgovara ekonomskom i tehničkog životu finansiranih ulaganja, sa životnim vekom ne manjim od 2 godine. Piraeus banka AD Beograd se kvalifikovala za korišćenje EIB sredstava kao banka koja u svom poslovanju primenjuje integralni sistem upravljanja rizicima i kreditne standarde koji uzimaju u obzir poslovne uslove u Srbiji kao i standarde Piraeus bankarske grupe.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA