SVE MANJE DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA

Dok broj dobrovoljnih penzijskih fondova pada sa deset na osam, država menja zakon na još nepovoljniji za privatne penzije. Teška ekonomska situacija i loša regulativa bacila je pod noge i tržište dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji, te će se uskoro njihov broj sa deset smanjiti na osam! Četiri fonda spojiće se u dva, dok je postupak spajanja DPF-a "Garant" i DPF-a "Hipo penzije" već u toku, menadžment slovenačkih fondova "Triglav penzija" i "NLB nova penzija" analizira spajanje ova dva fonda.

Umesto da pomogne razvoj ove u Srbiji nejake finansijske grane, država je rešila da stvar još više zaoštri, pa se posle lošeg avgustovskog nacrta izmene zakona sada, iznebuha, sprema još gori. Neke odredbe Nacrta, kao što su smanjenje naknade za upravljanje na 0,5 odsto (prethodno predviđeno sa sadašnjih dva odsto na jedan) i ideja da se zabrane individualni ugovori zaposlenih imaće katastrofalne posledice po ovu industriju. Država treba ozbiljno da povede računa kakvo tržište želi i kakvu regulativu nam spremaju. Sa ovakvim zakonskim rešenjem razvoj tržišta se samo suzbija i fondovi polako odustaju. Kada smo počeli sa radom celu priču smo videli kao pripremu za drugi stub penzijskog sistema, ali od toga izgleda da skoro neće biti ništa, iako se zakonodavac, smanjujući naknadu za upravljanje, ponaša kao da drugi stub već postoji - smatra Snežana Ristanović, direktorka DPF-a "Rajafajzen fjučr". Iako već treću godinu zaredom većina fondova posluje sa gubitkom, samo dva od deset fondova imaju pozitivan skor, država je novim nacrtom izmena i dopuna Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondova, drugom po redu ove godine, još više otežala, pa čak i dovela u pitanje dalji razvoj ove industrije. Pored toga država već duže vreme izbegava uvođenje drugog stuba penzijskog sistema, odnosno obavezno privatno penzijsko osiguranje, što bi za DPF bilo jedino pravo rešenje za dalji razvoj, pravdajući se da je to u ovom trenutku izuzetno skupo.

"Racionalisanje poslova"

S obzirom na vrlo tešku ekonomsku situaciju u zemlji, kao i usporeno povećanje broja članova fonda, kao i redovnost uplata doprinosa, kod vlasnika se javila ideja i želja za racionalnošću poslovanja. Jedna od mera je i spajanje, tako da je već u postupku spajanje "Garanta" i Hipo penzije", a u toku su razgovori između merodavnih ljudi "Triglava" i "NLB nova penzija". Sve te aktivnosti su u funkciji daljeg razvoja DPF-a i interesa članova fonda, kao i njegovog osnivača - potvrdio je Vojko Saksida, generalni direktor DPF-a "Triglav penzija". Zakonodavac, Ministarstvo finansija, na našem zajedničkom sastanku povodom novog nacrta nije diskutovalo na temu uvođenja drugog stuba, ali zato mi jesmo. Smatramo da je pravo rešenje nagomilanih problema prvog stuba upravo uvođenje drugog stuba. Međutim usamljeni smo u tim svojim željama jer se svi "iz petnih žila" trude da objasne kako je to skupo, kako je "napuštena" ta ideja u razvijenom svetu, ali mi se i dalje držimo stanovišta da je pravo i za sada jedino rešenje "na vidiku", a što se servisa za njegovo sprovođenje i funkcionisanje tiče, sva DZU su osposobljena da to vrlo kvalitetno obave - tvrdi Vojko Saksida, generalni direktor DPF-a "Triglav penzija". Osnovni razlog za izmenu zakona je taj da su se u ove praktično tri godine sprovođenja njegovih odredbi pojavili određeni nedostaci kao i promena privrednog ambijenta, koji su prosto zahtevali od zakonodavca da brzo reaguje na te promene. Ima nekih promena koje će unaprediti poslovanje društava za upravljanje ovim fondovima, kao što su smanjenje troškova, zato što se vrednost IJ objavljuje jedanput nedeljno u novinama; nema polugodišnjih oditovanih izveštaja; povoljniji uslovi plasiranja prikupljenih sredstava, i drugo, ali ima i nekih predloga protiv kojih je Grupacija DPF uložila prigovor. Smatrali smo da je prerano za uvođenje smanjenja naknade za upravljanje fondovima, kao i ograničenje da ukoliko poslodavac plaća doprinose za radnike - to može ići samo kroz penzijske planove. Postoje još neka predložena rešenja koja su u najmanju ruku "diskutabilna", kao što je odredba da sredstva u fondu budu garancija za kredit za "prvi stan" - to u svakom slučaju nije u duhu socijalne uloge koju dopunska penzija ima i ne može se ovaj proizvod izjednačavati sa osiguranjem života - objašnjava Saksida. On kaže da su objašnjenja države data za najspornije odluke po mišljenju čelnih ljudi iz ovih fondova bez valjanih argumenata i da su društva u svojim primedbama navela prave argumente protiv takvih odredbi.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA