USVOJEN REBALANS BUDŽETA ZA 2009. GODINU

Skupština Srbije usvojila je drugi rebalans budžeta za 2009. godinu kojim je predviđeno da budžetski deficit bude povećan za 34,3 milijarde dinara. Rebalansom budžeta za ovu godinu izmenjeni su prihodi koji su smanjeni i sada iznose 614,9 milijardi, dok rashodi ostaju 719,8 milijardi dinara. Poslanici su usvojili i izmene i dopune Zakona o računovodstvu i reviziji i Zakona o agenciji za privredne registre. Od 1. januara 2010. godine finansijski izveštaji privrednih subjekata dostavljaće se samo Agenciji za privredne registre, umesto kao do sada i Narodnoj banci Srbije i Agenciji za privredne registre. U Agenciji za privredne registre formiraće se registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika. Agencija za privredne registre se obavezuje da na svojim internet stranicama objavljuje podatke o finansijskim izveštajima obveznika revizije sa izveštajima revizora i da svim korisnicima bez naknade omogući uvid u ove finansijske izveštaje. Takođe će biti objavljivane i odluke o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitaka. Usvojen je i Zakon o dopunama Zakona o prometu nepokretnosti kojim se stvara pravni osnov za poseban način overavanja ugovora o prometu nepokretnosti i vođenje posebne evidencije o overavanju ovih ugovora, u cilju sprečavanja mogućnosti višestruke prodaje iste nepokretnosti i prevare kupaca. Sudski činovnici će pre overe kupoprodajnog ugovora moći da provere da li je nepokretnost ranije već prodata. 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA