SRBI IMAJU 1,3 EVRA U INVESTICIONOM FONDU   

Na srpskom tržištu godina na izmaku počela je sa 13 a završava sa 14 otvorenih investicionih fondova čija je ukupna imovina spala u proteklih 12 meseci na tek nešto više od milijardu dinara sa 1,6 milijardi. U poređenju sa 2008. godinom, vrednost imovine u fondovima u Srbiji po stanovniku u 2009. je prepolovoljena, na 1,3 evra sa oko dva i po evra u prethodnoj godini. Od 14 fondova, osam su fondovi rasta imovine, tri su balansirani i isto toliko fondovi očuvanja vrednosti imovine. Godinu za nama obeležila je izvesna konsolidacija na tržištu. Tako je proletos Društvo za upravljanje fondovima "Fokus invest" ugovorilo sa Društvom "Citadel aset menadžment" (Asset Management) prenos prava uprave investicionim fondovima Fokus premijum i Fokus novčani fond. Nakon toga, sredinom decembra, najavljeno je spajanje uz pripajanje fonda KD investments fondu "Trijumf" kojim takođe upravlja Društvo "Citadel". Svi fondovi rasta imovine završavaju tekuću godinu sa vrednošću investicione jedinice ispod početnih 1.000 dinara pri čemu je kod većine vrednost jedinice i više nego prepolovljena u odnosu na početnu. Iznad početnih 1.000 dinara vrede pak jedinice sva tri fonda očuvanja imovine, kao i dva balansirana fonda. Gledano prema vrednosti imovine, najjači je fond "Delta plus" sa 245,7 miliona dinara pred kraj decembra, "Fima proaktiv" ima imovinu od 203,7 miliona a fond "Rajfajzen akcije" 184,8 miliona. 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA