BEZ PROMENA KAMATA ZA SUBVENCIONISANE KREDITE

Prema rečima Mlađana Dinkića, ministra ekonomije i regionalnog razvoja, trenutno se ne razmatraju bilo kakve promene kamata za subvencionisane kredite za likvidnost privredi. Kada se bude pravio program subvencionisanih kredita za sledeću godinu, odlučiće se kako će on izgledati, ali ni u kom slučaju promene neće biti primenjivane retroaktivno za kredite u otplati. Kako se uslovi na tržištu budu poboljšavali, prestaće potreba da država subvencioniše kamatne stope. Takođe, sve je veća tražnja za dinarskim kreditima za likvidnost, gde je kamatna stopa svega 8,5 odsto. Imajući u vidu da je inflacija oko 8 odsto, to znači da je realna kamata svega 0,5 odsto, što su ubedljivo najjeftiniji zajmovi u privredi. Ove pozajmice su i velika pomoć domaćoj privredi.

U pripremi programa subvencionisanih kamatnih stopa aktivno je učestvovala „Erste banka“. Prema rečima Slavka Carića, predsednika Izvršnog odbora „Erste banke“, tada je utvrđeno da je prosečna kamatna stopa za sektor malih i srednjih preduzeća na nivou Srbije oko 10,5 odsto. Shodno tome, predstavnici Vlade Srbije su odlučili da prepolove tu kamatnu stopu putem subvencija i ona je iznosila za korisnika kredita 5 odsto. Ali ono što nije uzeto u obzir je to da u segmentu malih i srednjih preduzeća ima firmi sa različitim rejtinzima (kako po standardu NBS tako i po standardima samih banaka) a različiti rejtinzi vuku i različite cene. Zato su kod ovakvog ograničavanja cenovne politike banke zapravo bile uslovljene da finansiraju samo najbolje klijente.

U „Folks banci“, prema rečima Klausa Milera, člana Izvršnog odbora, podržavaju ovaj program jer smanjuje finansijske troškove za klijente, što direktno podržava i poboljšava nivo njihove profitabilnosti. Takođe ističe i da su subvencije u stvari plaćene od strane poreskih obveznika, tako da se država mora upitati da li su oni opravdani. Što je pre moguće, one se moraju smanjiti, jer se kompanije navikavaju na subvencije. U skladu sa tim, MMF je u pravu kada vrši pritisak na Vladu da smanji, odnosno zaustavi subvencionisane kredite što je pre moguće.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA