SARADNЈA
DINACARD I MREŽE TELENOR

 

Svim korisnicima platnih kartica DinaCard koji su istovremeno i korisnici mreže Telenor omogućeno je da SMS porukom dopunjuju pripejd kredit. SMS dopuna je, uz mogućnost korišćenja i u roming režimu, jednostavno rešenje, kojim slanjem jedne SMS poruke korisnici mogu da dopune svoj ili tuđ pripejd korisnički račun u bilo koje vreme i s bilo kog mesta, u iznosu koji sami izaberu.

 

Dopunu pripejd kredita može da izvrši kako pripejd, tako i postpejd korisnik, a usluga se inicira slanjem besplatne SMS poruke u odgovarajućem formatu na predviđeni kratak broj. Neophodan preduslov za obavljanje ove vrste mobilnog plaćanja je registracija korisnika kod banke izdavaoca kartice DinaCard. Od svoje banke korisnici će dobiti i sva dalja upustva i informacije u vezi sa ovom uslugom.


Usluga dopune pripejd kredita već je omogućena korisnicima mt:s mreže Telekoma Srbije, i to još od 2006. godine, s tim što korisnici ove mreže mogu putem mobilnog telefona da plaćaju i svoj postpejd račun. Veliki broj banaka u DinaCard sistemu svojim korisnicima nudi ovu uslugu i do sada je registrovano preko 60.000 korisnika te usluge, a u toku 2009. godine je izvršeno više od milion SMS dopuna DinaCard karticama.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA