PLASIRANO 1,1 MILIJARDI EVRA KREDITA

Prema podacima Ministarstva ekonomije, do sada je privredi i građanima plasirano oko 1,113 milijardi evra subvencionisanih kredita, kroz 57.556 kredita. Do 13. januara primljeno je 73.742 zahteva za 1,5 milijardi evra subvencionisanih kredita. Preduzećima je plasirano 10.889 kredita za likvidnost u ukupnom iznosu od oko 863 miliona evra, a primljeno je 13.285 zahteva.

Sledeći po vrednosti su subvencionisani krediti za kupovinu automobila za koje je primljeno 18.232 zahteva, a realizovano je 13.999 u vrednosti od 96,3 miliona evra. Preduzeća su za investicione kredite podnela 54 zahteva, a realizovano je 12 takvih kredita u iznosu od 2,4 miliona evra.

Od 2.088 primljenih zahteva za kredite za kupovinu traktora realizovano je 1.620 u vrednosti od 13,1 miliona evra, dok je od 26 zahteva za turističke kredite realizovano 24 u vrednosti od 13.530 evra. Za ostale potrošačke kredite primljen je 39.071 zahtev, a realizovano 30.138 u vrednosti od oko 60 miliona evra.

Što se tiče dinarskih kredita za likvidnost, primljeno je 986 zahteva, a realizovano 874 u vrednosti od 79,3 miliona evra. U vrhu po broju realizovanih zahteva za subvencionisane kredite su Banka Inteza, Komercijalna banka, Unikredit banka, Sosijete ženeral, Prokredit, Vojvodjanska i Hipo alpe adrija banka.

Vlada Srbije usvojila je u četvrtak program subvencionisanih kredita za privredu i građane u 2010. godini, kojim je predvidjeno izdvajanje iz budžeta oko 3,5 milijardi dinara, što bi trebalo da generiše povoljne kredite banaka od oko 90 milijardi dinara.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA