PROGRAM SUBVENCIONISANjA KREDITA

Vlada Srbije usvojila Program mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize za 2010. godinu u iznosu od 8,6 milijardi dinara. Na sednici održanoj 14. janura 2010. godine, Vlada Srbije je usvojila Program mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize za 2010. godinu u iznosu od 8,6 milijardi dinara.

Na osnovu tog Programa donete su i uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatne stope na potrošačke kredite za pravna i fizička lica.

U saopštenju Vlade precizirano je da su usvojene uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatne stope kredita za investicije u 2010. godini, o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošačkih dobara u tekućoj godini.

Vlada je usvojila i Uredbu o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i izvozne poslove, Uredbu o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2010. godini.

Usvojen je i Program o rasporedu i korišćenju sredstava za kreditnu podršku privredi preko Fonda za razvoj Republike Srbije za tekuću godinu, za šta je predviđeno 3,5 milijarde dinara, kao i Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 15,4 milijardi dinara.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA