BANKE SVE TEŽE DAJU ČEKOVE

Banke su postale restriktivne i limitiraju izdavanje čekova iako oni zavanično nisu ukinuti, što jednako pogađa i građane i trgovce. Zbog sve većeg broja čekova u opticaju i njihovog korišćenja za odloženo plaćanje, banke su odlučile da limitiraju njihovo izdavanje, pa do ččekova dolaze samo oni koji ispune prilično nerealne zahteve.

Odluka o limitiranju izdavanja čekova nije zvanično doneta, ali kada ih građani zatraže na šalteru, većina je odbijena, jer nema dovoljno sredstava da pokrije njihovo izdavanje. U bankama kažu da su postali restriktivniji. Tako, na primer, građanin, koji već ima pet nerealizovanih čekova, mora i da na računu poseduje pokriće za njih, odnosno 25.000 dinara, (jer je maksimum iznosa na svakom čeku 5.000 dinara).

To što je plaćena roba na odloženo banku ne zanima, rekli su Novostima službenici jedne banke i dodali da ona klijenta duži za taj iznos, jer čekovi nemaju kreditnu funkciju, a da trgovci to čine na svoju ruku. Da bi dobili nove čekove, svih pet čekova moraju da budu realizovani ili da na računu imamo još dodatnih sredstava, da bi ih podigli, odnosno u ovom slučaju još 25.000 dinara. “Prilikom izdavanja čekova građanima rukovodimo se visinom zarade koju klijent prima preko tekućeg računa, kao i njegovom kreditnom istorijom”, kažu u Banci Inteza.

Maksimalan broj nerealizovanih čekova po partiji je 30. Iako je sa početkom ekonomske krize povećano interesovanje građana za korišćenje čekova, klijenti za odoloženo plaćanje robe i usluga i dalje koriste naše kartice koje nude niz pogodnosti i plaćanje na rate bez kamate. Kako čekove najviše koriste građani sa manjim primanjima, da bi kupovali hranu u prodavnicama i hipermarketima koji nude robu na odloženo od 30 do 120 dana, sada su mnogi u problemu. A, od početka godine, kako se kriza uvećavala, tako je rastao broj odobrenih čekova po bankama. Prema poslednjim podacima Udruženja banaka Srbije, pušteno je 746.000 čekova, što je u odnosu na januar prošle godine povećanje od oko 180.000 čekova.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA