NARODNA BANKA SRBIJE OD 1.
APRILA PRESTAJE DA RADI SA OVLAŠĆENIM MENjAČIMA

Narodna banka Srbije će od 1. aprila prestati s radom sa ovlašćenim menjačima i ti poslovi će se u potpunosti preneti na poslovne banke.

Sredinom 2006. godine, kada je Narodna banka započela aktivan proces postepenog povlačenja iz menjačkih poslova, njeno učešće u tim poslovima je iznosilo 80%, a učešće banaka svega 20%. U proteklom trogodišnjem periodu, Narodna banka je postupno donosila mere koje su se odnosile i na banke i na ovlašćene menjače. Zahvaljujući tome, njeno učešće u obavljanju menjačkih poslova je smanjeno bez negativnih  efekata na menjačkom i ukupnom deviznom tržištu, s tim što menjački poslovi i dalje beleže tendenciju porasta. U januaru prošle godine učešće Narodne banke u obavljanju menjačkih poslova je iznosilo 19,3%, da bi u već u oktobru taj procenat bio smanjen na zanemarljivih 1,57%.

Narodna banka Srbije ocenjuje da su se stekli uslovi da od 1. aprila ove godine potpuno prestane s radom sa ovlašćenim menjačima, kako je to i planirano Programom monetarne politike u 2010. godini.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA