SVETSKA BANKA NEĆE KAZNITI SRBIJU  

Srbija sporije povlači sredstva nekih odobrenih kredita Svetske banke, ali do drastičnih posledica ipak neće doći, tvrdi Zoran Ćirović, pomoćnik ministra finansija za međunarodne finansijske odnose. Povod za reagovanje Ćirovića bila je izjava šefa Kancelarije Svetske banke u Beogradu Sajmona Greja da zbog toga „Srbija može da ostane bez već odobrenih kredita”.

Grej je bio izričit: „Srbija treba bolje da koristi odobrene zajmove, a ne da nam se obraća za nove. Za 2010. godinu nećemo odobriti nijedan investicioni zajam.”

Kasnimo sa povlačenjem sredstava odobrenih projektnih zajmova. Ministarstvo finansija ne povlači sredstva, to rade pojedina ministarstva ili njihove jedinice. Najviše se kasni u povlačenju sredstava dva projektna zajma, za reformu penzionog sistema i projekta rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje.

Reč je o davno odobrenom kreditu, a treba da se redefinišu određeni projektni zadaci, o nabavci kompjuterske opreme i softvera. To zahteva izmenu sporazuma, odobrenje vlade i saglasnost kreditora. Svetska banka je zamoljena da se sporazum o zajmu u nekim delovima izmeni da se nabavka lakše i brže sprovede.

U Kancelariji Svetske banke kao primer drastičnog kašnjenja povlačenja još 2005. godine odobrenih sredstava pominju projekat obnove sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje. I Ćirović se slaže da je reč o primeru drastičnog kašnjenja. Reč je 17,7 miliona evra starog kredita, od čega je povučeno samo oko četiri miliona. Od dela novijeg kredita od 36,8 miliona evra, nije povučeno ništa. Na pitanje zašto, Ćirović kaže da ne može da odgovori.

Činjenica da Srbija sporije povlači sredstva nekih odobrenih kredita od očekivanja Svetske banke, ipak neće izazvati drastične posledice. Prošle godine, 13. jula, Srbija je od krupnih projekata sa SB potpisala Sporazum o zajmu za izgradnju Koridora 10 od 275,2 miliona evra. Sporazum je ratifikovan, a sredstva još nisu povučena, jer nije završena tenderska procedura. Naš sagovornik očekuje da će u ovoj godini određena sredstva biti povučena. Kada se pogleda Zakon o budžetu za 2010. godinu, objašnjava, izuzev 200 miliona dolara odobrenih programskih zajmova, Svetska banka je za projektno finansiranje u ovoj godini Srbiji opredelila ukupno 100 miliona dolara. Reč je o izdavanju garancija JP „Putevi Srbije” za rekonstrukciju i obnovu puteva.

Na pitanje da li će Srbija tražiti nove kredite od Svetske banke, Ćirović kaže da se Zakonom o budžetu za 2010. predviđa da se toj banci podnesu zahtevi za tri programska zajma u ukupnom iznosu od 200 miliona dolara – dva od po 50 i jedan od 100 miliona dolara. Smatra da će ih Ministarstvo finansija realizovati od početka do kraja. Od projektnih zajmova u ovoj godini očekuje se 100 miliona dolara za obnovu puteva, a Ministarstvo za infrastrukturu treba da pokrene inicijativu za početak pregovora. 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA