SVETSKA BANKA NEĆE ODBIJATI KREDITE SRBIJI

 

Svetska banka nije odbila odobravanje kredita Srbiji u 2010. godini i nastaviće da finansira planirane projekte, saopštio je taj međunarodni kreditor. Kako se navodi u saopštenju, očekuje se da će Svetska banka ove godine Srbiji pozajmiti 200 miliona dolara za podršku budžetu, a očekuje se da će biti poboljšano korišćenje ranije odobrenih zajmova.

Odobravanje novih investicionih kredita u 2010. godini nije bilo planirano u okviru tekuće strategije partnerstva, navelo je predstavništvo Svetske banke i ukazalo da bi mnogo moglo da se uradi na poboljšanju korišćena postojećih zajmova za investicije.

To poboljšanje, ističe se, moglo bi da se postigne aktivnijom podrškom i upravljanjem tekućih projekata da bi se podstakli primena i korišćenje sredstava.

U slučajevima kad određena sredstva ne mogu da budu upotrebljena kako se prvobitno planiralo, potrebno je preusmeriti ih, kad je god moguće, prema drugim projektima gde ona mogu da budu bolje iskorišćena, navedeno je u saopštenju.

U Svetskoj banci su kazali da su pojedini mediji pogrešno preneli intervju šefa beogradske kancelarije Sajmona Greja kada su upotrebili izraz da Svetska banka odbija zajmove Srbiji u 2010.

Grej je izjavio da Srbija treba bolje da koristi odobrene zajmove Svetske banke, a ne da se obraća za nove i dodao da u 2010. godini neće biti odobren nijedan investicioni zajam, već samo 200 miliona dolara za podršku budžetu.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA