DO KRAJA JANUARA RUSKI KREDIT ZA BUDŽET

Pregovori o podizanju tzv. ruskog investicionog kredita nisu prekinuti. Ruska strana upravo proučava dokumentaciju koja se odnosi na projekte koje bismo finansirali iz bilateralnog kreditnog aranžmana, izjavio je Zoran Ćirović, pomoćnik ministra finansija.

On je izrazio očekivanje da će pregovori biti nastavljeni tokom februara. Do sada je dogovorena jedino pozajmica od 200 miliona dolara za pokrivanje budžetskog deficita i taj novac, po Ćirovićevim rečima, povući ćemo do kraja januara. Krajem prošle godine u Beogradu je bila delegacija ruskih železnica jer je veći deo pozajmice planiran za investiranje u železničku infrastrukturu. Ruskoj strani je data dokumentacija za konkretne projekte koju oni upravo proučavaju, kaže Ćirović.

Po njegovim rečima, u izvođenju radova osim ruske građevinske operative svakako će učestvovati i naša, a srpska strana insistira na što većem angažovanju domaćih preduzeća. Tokom posete predsednika Rusije Dmitrija Medvedeva Beogradu prošle godine, sa predsednikom Tadićem postignut je politički dogovor o kreditu vrednom jednu milijardu dolara, a pregovori o uslovima kreditiranja, koji obuhvataju i projekte u koje bi pozajmica bila utrošena, traju od kraja oktobra 2009. godine.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA