EVROPSKA KOMISIJA ZABRINUTA ZA EVRO

Evropska komisija zabrinuta je za opstanak monetarne unije, a stručnjaci strahuju da razlike između zemalja "slabe poverenje u zajedničku valutu“. Velike razlike u konkurentnosti pojedinih članica i neravnoteža koja proističe iz toga "pružaju osnove za ozbiljnu zabrinutost za evrozonu u celini", navedeno je u dokumentu Generalne direkcije privreda i finansije koji je pripremljen za ministre finansija evrogrupe.
Vlasti u Briselu posebno zabrinjava situacija u zemljama koje su proteklih godina napravile ogromne budžetske deficite. Zahvaljujući niskim kamatama te članice godinama su živele od kredita. Sada te zemlje - pre svega Španija, Irska i Grčka - ne znaju kako da izadju na kraj sa ogromnim manjkom u budžetima. "Kombinacija sve manje konkurentnosti i sve većih državnih dugova izaziva uznemirenost", navedeno je u toj ekspertizi.
Kao izlaz stručnjaci Evropske unije predlažu sanaciju budžeta i hitne reforme. Visina zarada mora se dovesti u sklad sa smanjenom produktivnošću i manjom konkurentnošću, što bi značilo da zaposleni moraju da se pomire sa manjim platama. U dokumentu se upozorava i da se zbog mera štednje i reformi mora računati i na značajan porast nezaposlenosti.
Stručnjaci Komisije, na neki način, predlažu strategiju zahvaljujući kojoj je proteklih godina Nemačka podstakla privredni rast. Međutim, i od Nemačke, i drugih relativno uspešnih zemalja kao što su Holandija i Austrija zahteva se da podstaknu potražnju na domaćim tržištima. U tom cilju Brisel predlaže veću konkurenciju u sektoru usluga, poreske reforme i bolju kreditnu politiku.
Stručnjaci, takođe, upozoravaju da se sve mere moraju preduzeti što pre, jer što se više bude kasnilo biće veća socijalna cena. Prema mišljenju stručnjaka Evropske komisije članice evrozone nemaju alternativu jer su, kako se zaključuje u njihovoj analizi, "reforme od životnog značaja za dugoročno funkcionisanje monetarne unije".

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA