VEĆI BROJ PREKORAČENJA “MINUSA”


Broj tekućih računa sa kašnjenjem u otplati je tokom prošle godine povećan za 21,6 odsto. Tokom decembra je, međutim, broj računa sa kašnjenjem u otplati smanjen za 1,7 odsto, dok je ukupan broj tekućih računa u Srbiji u 2009. godini povećan za 2,1 odsto, sa 6,15 miliona, na 6,28 miliona.

Iznos dozvoljenog prekoračenja po tekućim računima smanjen je sa 38,3 milijarde dinara, na 32,8 milijardi, odnosno za 14,4 odsto, dok je u decembru povećan za 0,2 odsto. Broj kreditnih kartica sa kašnjenjem u otplati povećan je tokom protekle godine za čak 50,9 odsto, sa 40.169 na 60.631.

Tokom decembra 2009. godine, međutim, situacija je nešto poboljšana, pa je broj kreditnih kartica sa kašnjenjem u otplati smanjen za 0,6 odsto. Ukupan broj kreditnih kartica u Srbiji smanjen je u prošloj godini sa 1,18 miliona, na 1,14 miliona, odnosno za 3,3 odsto. Iznos odobrenog limita po kreditnim karticama na kraju 2009. godine bio je 81,3 milijarde dinara, a u korišćenju je bilo 52,32 odsto tog iznosa.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA