EVRO ČEKA KRAJ TRANZICIJE

Zemlje u tranziciji trebalo bi da zadrže nacionalne valute, jer bi uvođenjem evra izgubile mogućnost da podstiču razvoj privrede, poručeno je sa ekonomskog skupa u Beču.Zbog čestih promena kursa sve je više zagovornika da se domaća valuta zameni evropskom. O tome je bilo reči i na konferenciji Juromani u Beču, sa koje je poručeno da zemlje u tranziciji treba da zadrže nacionalne valute, jer bi uvođenjem evra izgubile mogućnost da podstiču razvoj privrede.
Izjave Gordona Bajanija, Radovana Jelašića, Ardiana Fulanija, Zdravka Marića i Nikole Fabrisa. Na jednom od najznačajnijih ekonomskih skupova u Evropi, prvi je o uvođenju evra počeo da priča premijer Mađarske, članice Unije koja još nije uvela evro.
"Mađarskoj treba evro, koji znači sigurnost za male ekonomije. Do tada će proći godine, ali verujem da nam evro treba što pre. Ne možemo imati stabilnu ekonomiju na osnovu slabe valute", rekao je Gordon Bajani, premijer Mađarske.
I srpski guverner je za uvođenje evra, ali tek posle ulaska u Evropsku uniju. Kada bi ranije promenili valutu to bi, kaže, značilo da priznajemo da smo nesposobni da poštujemo zvaničnu proceduru, kao što su to uradili Slovenci i Slovaci.
"To bi bio jedan jako loš politički znak. Privreda bi imala mnogo drugih, nimalo manjih problema, nego sada", rekao je Radovan Jelašić. "I u Albaniji se mnogo raspravlja o uvođenju evra, ali mislim da prvo treba sprovesti reforme i ojačati domaću valutu jer će nam to omogućiti da uđemo u Uniju kao ravnopravan partner i uvedemo evro", kaže albanski guverner Ardian Fulani.
Zdravko Marić, ministar finansija Hrvatske smatra da će uvođenje evra sigurno doneti koristi. "Svesni smo eventualnih problema od uvođenja evra, pre svega mislim na inflacijske pritiske, ali smo spremni da ne bude negativnih efekata", rekao je Marić.
Crnogorci kažu da od kada su dinar zamenili evrom, nemaju problem inflacije niti promene deviznog kursa, što odgovara stranim investitoima. "Treba imati u vidu i drugu stranu medalje, a to je ako uvedete evro onda su vam smanjne mogućnosti za korišćenje određenih instrumenata monetarne politike. Ne možete koristiti politiku deviznog kursa za prilagođavanje platnobilansnog deficita, ne možete voditi politiku odobravanja kredita za likvidnost banaka", rekao je Nikola Fabris iz Centralne banke Crne Gore. Srbija ne može da postupi kao Crna Gora, jer je Evropska unija 2000. godine donela direktivu kojom je zabranjeno unilateralno uvođenje evra.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA