KREDITI PREKO KBC I PIREUS BANKE

Evropska investiciona banka će preko Pireus i KBC banke kreditirati mala i srednja preduzeća u Srbiji pomoću kredita vrednih ukupno 40 miliona evra. KBC Banka će sa Evropskom investicionom bankom potpisati ugovor o kreditu od 20 miliona evra za kreditiranje malih i srednjih preduzeća i investicionih projekata lokalne samouprave u Srbiji.
Dodatnih 20 miliona evra za kreditiranje malih preduzeća i projekata lokalne samouprave obezbediće KBC Banka iz sopstvenih sredstava, saopštila je ta banka. Predviđeno je da se 70 odsto ukupne sume iskoristi za kredite malim i srednjim preduzećima a ostalo će dobiti lokalne samouprave ili druga pravna lica za projekte ekonomije znanja, energije, zaštite životne sredine, zdravstvo i obrazovanje, industriju, turizam i druge usluge.
Za projekte malih i srednjih preduzeća odobravaće se krediti na četiri do 12 godina a za projekte lokalne samouprave na četiri do 15 godina uz period odgode plaćanja od 12 meseci. KBC Banka, koja ima 71 poslovnicu u Srbiji, članica je KBC Grupe koja je prisutna na 35 tržišta širom sveta i ima više od 12 miliona klijenata.
Pireus banka Beograd će sa Evropskom investicionom bankom potpisati ugovor o kreditnoj liniji od 20 miliona evra za kreditiranje malih i srednjih preduzeća i projekata lokalne samouprave u Srbiji.
Time će biti obezbeđen dodatan izvor finansiranja za srpsku privredu, sektor malih i srednjih preduzeća i lokalnu samoupravu, saopštila je Pireus banka koja dodaje da su kreditna sredstva namenjena finansiranju investicija i ulaganja u trajna obrtna sredstva.
Korisnici kredita, pored malih i srednjih preduzeća, biće lokalne samouprave i drugi korisnici koji sprovode projekte iz oblasti ekonomije, energetike, zaštite životne sredine, industrije, zdravlja i obrazovanja, turizma, kao i pružanja usluga.
Pireus banka Beograd članica je grčke bankarske grupe Pireus koja posluje sa stanovništvom, malim i srednjim preduzećima, na sektorima investicionog bankarstva, lizinga, osiguranja i špedicije.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA