UVOĐENJE EVRA BI SE NEGATIVNO REFLEKTOVALO  NA SRPSKU PRIVREDU UPOZORAVAJU STRUČNJACI

Uvođenje evra umesto dinara imalo bi mnoge negativne efekte na srpsku monetarnu politiku, a za to ne bismo ni mogli da dobijemo saglasnost EU, kažu ekonomisti. Oni navode da bi uvođenje evra umesto naše nacionalne valute u ovom trenutku, na prvi pogled, rešilo probleme sa oscilacijama kursa, ali bi imalo mnoge negativne efekte.
Profesor Megatrend univerziteta Vladimir Vučković kaže da bi prednosti uvođenja evra bile u tome što bi se eliminisao kursni rizik. "Ne bismo više brinuli o tome koliko dinar vredi, da li kurs raste ili će eventualno da pada, uvođenje evra imalo bi stabilizacioni efekat na našu privredu, inflacija bi verovatno bila manja i sve u svemu manje bismo brinuli o rizicima koje dinar nosi sobom", objasnio je Vučković.
Međutim, prema njegovim rečima, negativni efekti uvođenja evra su izuzetno veliki i "zbog toga se u ovom trenutku ne bi preporučivalo i ne bi bilo dobro da se evro uvede". Vučković je istakao da je najveći negativni efekat to što bi monetarna politika izgubila samostalnost, a Narodna banka Srbije ne bi mogla da koristi svoje instrumente za ciljanje inflacije.
"Srbija bi izgubila politiku deviznog kursa, izgubila bi referentnu kamatnu stopu. Praktično, bila bi mnogo otvorenija za šokove iz inostranstva i bila bi izloženija mogućim krizama. Devizne rezerve bi se ubrzano tanjile i ostali bismo bez njih znatno brže nego što je to danas slučaj", precizirao je Vučković.
Ekonomista Mlađen Kovačević je ocenio da nema smisla govoriti o uvođenju evra umesto dinara u Srbiji, jer za to ne bismo mogli da dobijemo odobrenje EU, a, prema njegovim rečima, to ne bi rešilo probleme srpske privrede, koja je u "teškoj krizi". Kovačević je istakao da je činjenica da u Srbiji postoji dvovalutni sistem, ali da je bitno naglasiti da je dinar precenjen, odnosno njegova vrednost prema evru ne odgovara realnoj snazi srpske ekonomije.
"Prošle godine smo pali na rang listi Svetskog ekonomskog foruma što se tiče konkurentnosti privrede i kad konkurentnost privrede jedne zemlje na toj listi pada, bilo bi prirodno da njena nacionalna valuta u odnosu na evro, na dolar, gubi na vrednosti", ocenio je on. Kovačević je naveo da je vrednost dinara "ekstremno precenjena", što u velikoj meri pogađa izvoznike, kojih inače ima malo, a pogoduje uvoznicima, koji su se, prema njegovoj oceni, "obogatili zahvaljujući precenjenoj vrednosti dinara". 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA