PORAST KREDITNOG PLASMANA U SOCIETE GENERALE BANCI OD 20 ODSTO     

Uprkos, već toliko puta pomenutoj ekonomskoj krizi, Sosijete Ženeral banka može da odahne. Naime, ona je prošlu godinu završila, kako sami kažu sa "odličnim rezultatima", a prošlogodišnji uspeh planiraju da ostvare i u tekućoj godini. U 2010. godini, Sosijete ženeral banka će nastaviti da podržava klijente, nudeći im proizvode i usluge iz svoje bogate ponude pod najpovoljnijim uslovima. Na nivou banke, planiran je porast kreditnog plasmana od najmanje 20 odsto.
I pored krize, smanjivanja ličnih prihoda građana, a samim tim i većeg rizika kod uzimanja kredita, Sosijete Ženeral banka je tokom prošle godine povećala iznos odobrenih klredita privredi i građanima za čak 40 odsto u odnosu na 2008. godinu. Što se tiče samo fizičkih lica iznos odobrenih kredita uvećan je za 24 odsto, a zahvaljujući programu subvencija države, najveći porast je zabeležen kod auto kredita - iznos je šestostruko uvećan u odnosu na 2008. godinu. Sosijete Ženeral banka je tokom prošle godine povećala broj odobrenih stambenih kredita i to za čakk 47 odsto, dok je iznos oročenih depozita uvećan za 14 odsto.
- Građanima čija primanja nisu vezana za evro savetuje se da se, kad god je to moguće, zadužuju u domaćoj valuti i da na taj način izbegnu valutni rizik. Ovo se naročito odnosi na građane sa nešto nižim primanjima, kod kojih porast mesečne rate usled "skoka" evra povećava kreditno opterećenje i nepovoljno utiče na kućni budžet - objašnjavaju u Sosijete Ženeral banci. 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA