NOVI KREDITI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA


Erste banka i Evropska investiciona banka potpisale su ugovor o kreditnoj liniji od 25 miliona evra, prevashodno namenjenoj za investicione projekte malih i srednjih preduzeća, saopštila je danas Erste banka.
Najmanje 70 odsto tih sredstava biće iskorišćeno za finansiranje projekata malih i srednjih preduzeća, a do 30 odsto sredstava može biti iskorišćeno za investicije organa lokalne samouprave, kao i za investicije ostalih korisnika bilo koje veličine ili vlasničke strukture, a u oblasti ekonomije znanja, energetike, zaštite životne sredine, zdravstva i obrazovanja u industriji, turizmu i drugim sektorima usluga.

"Imajući u vidu trenutne razvojne potrebe malih i srednjih preduzeća i ostalih subjekata kojima je namenjena ova kreditna linija, očekujemo da ćemo svih 25 miliona evra plasirati u toku ove godine , izjavio je predsednik Izvršnog odbora Erste banke Slavko Carić. Reč je o dugoročnim kreditima, s maksimalnim rokovima otplate do 12 godina za MSP i do 15 godina za lokalne samouprave, sa mogućnošću grejs perioda do četiri godine za MSP, a do pet godina za lokalne samouprave.

Kamatne stope i ostali uslovi pod kojima će preduzeća i lokalne samouprave moći da koriste sredstva biće utvrđeni tokom februara, kada će i početi odobravanje kredita iz ove linije, navela je Erste banka u saopštenju. Ta kreditna linija se dobro dopunjava sa nedavno aktiviranom Apeks linijom za mala i srednja preduzeća Evropske investicione banke, u okviru koje je preko Erste banke već odobreno više od 17 miliona evra za 37 investicionih projekata. 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA