ČETVRTINA ČLANOVA BERZE KORISTI NOVI MODUL U TRGOVINI   

 

Na srpskom tržištu kapitala počeo je da se koristi BELEX FIX API modul. Taj modul članovima Beogradske berze omogućava da u trgovini koriste aplikacije koje su samostalno razvili i prilagodili sopstvenim potrebama. U prva dva dana rada broj korisnika BELEX FIX API modula dostigao je 19 brokersko-dilerskih društava i banaka, saopštila je danas Berza.

Beogradska berza inače ima 77 članova - brokerskih i brokersko-dilerskih kuća. BELEX FIX API modul, kada je reč o berzanskoj trgovini, omogućava, pored ostalog, unošenje znatno većeg broja naloga od strane članova Berze. Time se pozitivno utiče i na obim trgovine i na likvidnost celog tržišta, ističe se u saopštenju.

Takođe FIX API tehnički olakšava unos naloga u sistem za trgovinu Beogradske berze direktnim slanjem sa interneta od strane klijenata uz neophodno prethodno odobrenje brokera. 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA