USPEŠNA POSLOVNA GODINA

Intesa Leasing Beograd se za kratko vreme pozicionirala među prvih pet lizing kuća u zemlji. Sa bilansnom sumom od 63 miliona evra, kapitalom od 10,3 miliona evra i ukupnim plasmanima od 9,2 miliona evra u prva tri kvartala 2009. godine Intesa Leasing Beograd uspela je i da u kriznoj godini posluje profitabilno i ostvari dobar poslovni rezultat.

Poslovanje Intesa Leasing Beograd u 2009. godini obeležila je i dokapitalizacija od strane Banca Intesa Beograd koja je značajno uticala na rast obima poslovanja u ključnim segmentima finansiranja novih i polovnih putničkih i komercijalnih vozila, opreme i poljoprivredne mehanizacije. Ulaganje Banca Intesa Beograd u Intesa Leasing direktno je uticalo i na rast plasmana u lizingu i povećanje konkurentnosti na domaćem tržištu lizinga.

Intesa Leasing Beograd iskoristila je tekuću godinu i za unapređenje poslovnih procesa, usaglašavanje poslovanja i procedura sa standardima matične Intesa Sanpaolo grupacije, a posebna prednost u odnosu na konkurenciju ostvarena je korišćenjem mreže Banca Intesa Beograd kao kanala prodaje lizing proizvoda.

„Rezultatima u tekućoj godini potvrdili smo tvrdnju da je vreme krize u stvari vreme šansi. Plan nam je da tokom 2010. ostvarimo umeren rast i povećamo naše tržišno učešće uz proširenje proizvodne palete u skladu sa trendovima i potrebama tržišta. Jedna od prvih novina u našem asortimanu će biti finansijski lizing u dinarima, čime ćemo našim klijentima omogućiti da u potpunosti izbegnu valutni rizik i kursne razlike“, izjavio je Vlastimir Vuković direktor Intesa Leasing-a.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA