STEČAJ ČETIRI BANKE KOŠTA MILIONE   

Stečaj četiri velike banke, započet pre osam godina, svakog meseca košta Srbiju oko 45 miliona dinara. Ako se uporedi koliko se potroši na plate radnika banaka, angažovanje advokatskih kancelarija, naknade stečajnih upravnika, dolazimo do zapanjujuće cifre . Najveći deo troškova stečaja potiče od obaveza prema poreskim organima jer mora da se plati porez na imovinu, na kapitalnu dobit, PDV, naknada za osiguranje imovine, sudske takse, naknada za građevinsko zemljište, komunalne usluge.
U prvim godinama stečaja sav trošak plaćan je izdavanjem objekata ali s obzirom da su mnogi od njih prodati, u poslednje dve godine 15-20 odsto troškova ne može da se pokrije na ovaj način. S vremena na vreme pojavi se dilema da li je januara 2002. godine trebalo zatvoriti Beobanku, Beogradsku banku, Investbanku i Jugobanku. Dilema se podgreva tezom da ove banke imaju vrednu imovinu i velika potraživanja.
Trenutno banke u stečaju potražuju 2,3 milijarde evra, od čega je u sudskom sporu 796 miliona evra. Ali dobar deo nespornih miliona banke potražuju od domaćih firmi koje su u privatizaciji (231), restrukturiranju, stečaju (147), što znači da je teško da će se naplatiti 100 odsto para koje banke u stečaju potražuju. U toku je više od 500 sporova za naplatu potraživanja u kojima su ove banke tužioci, i oko 100 u kojima su tužene. Hoće li nešto ostati na njihovim računima kada se podvuče crta?

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA