MISIJA MMF-A STIŽE U BEOGRAD

Misija Međunarodnog monetarnog fonda doputovaće danas u Beograd, povodom treće revizije kreditnog aranžmana sa Srbijom. Predviđeno je da razgovori predstavnika Vlade Srbije i NBS sa delegacijom MMF-a traju od 9. do 23. februara.

Stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik protekle nedelje je izjavio da je još rano reći da li se Vlada Srbije pridržava svih odredbi sporazuma sa MMF-om, ističući da će procena rezultata programa biti ključni zadatak same Misije Fonda. "Nadamo se da će treća revizija moći da bude uspešno dovršena", rekao je Lisovolik i podsetio da će delegacija MMF-a, tokom razgovora o trećoj reviziji stend-baj aranžmana, sprovesti širi godišnji pregled stanja srpske ekonomije, odnosno, obaviće "konsultacije na osnovu člana 4. Statuta MMF-a" sa predstavnicima srpske vlade.

MMF je 15. maja 2009. godine Srbiji odobrio kredit od 2,9 milijardi evra za jačanje deviznih rezervi. Do sada su povučene dve tranše tog kredita u ukupnoj vrednosti 1,12 milijarde evra. Povlačenje treće tranše kredita od 350 miliona evra zavisiće od novog izveštaja Misije MMF-a. Plan NBS je da se ta tranša povuče u maju ove godine.

Srbija se sporazumom sa MMF-om obavezala da će smanjiti izdatke za isplate zarada budžetskih korisnika, odnosno da će te plate, kao i penzije, biti zamrznute u 2010. godini. Sporazum predviđa i otpuštanje viška zaposlenih u državnoj administraciji i usvajanje novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA