EBRD NAJAVLJUJE INVESTICIJE U SRBIJU

Predsednik Evropske banke za obnovu i razvoj Tomas Mirou ocenio je da je od ključne važnosti za vođenje makroekonomske politike da se Vlada Srbije pridržava svojih obaveza u okviru programa MMF-a, posebno u vezi sa smanjenjem javne potrošnje i budžetskog deficita.
Srpske vlade su u poslednjih 10 godina iskazivale fiskalnu odgovornost i ja čvrsto verujem da će se aktuelna vlada držati te tradicije, rekao je Mirou u izjavi Tanjugu, najavljujući da će EBRD, tokom 2010. godine, investirati između 400 i 450 miliona evra u Srbiju. Mirou je podsetio da su dešavanja u čitavom regionu, u proteklih 20 godina tranzicije, pokazala da privrede obično beleže napredak u stabilnim makroekonomskim okvirima, sa niskom inflacijom i malim fiskalnim deficitom.
Govoreći o šansama domaće ekonomije da se oporavi od negativnih efekata svetske krize, Mirou je ocenio da je Srbija u dobroj poziciji da iskoristi prednosti rasta globalne privrede ove godine. "Nakon recesije tokom prošle godine, očekujemo da će rast BDP-a u 2010. premašiti dva odsto, što je skromno u poređenju sa stopama rasta iz vremena pre krize, ali nešto više od naših očekivanja za druge zemlje u regionu", istakao je Mirou.
Međutim, prema njegovoj oceni, treba imati na umu da su te razlike male i da će te stope rasta BDP-a biti značajno niže u odnosu na nivo iz perioda pre svetske krize. "Srbija ima još mnogo neiskorišćenog potencijala i nastavlja da se oslobađa dela nasleđa iz prošlosti", ukazao je Mirou.
Predsednik EBRD-a smatra da će rast BDP-a u Srbiji biti prvenstveno rezultat oporavka u Evropi i poboljšanja poslovnog poverenja, većih ulaganja u sektore kao što su infrastruktura, prirodni resursi i proizvodnja automobila, kao i delimičnog oporavka u kreditiranju malih i srednjih preduzeća.

Privlačna destinacija za ulaganja
"Srbija postaje sve privlačnija destinacija za ulaganja, u skladu sa povećanjem izgleda za integraciju u EU, kao što je pokazalo nedavno odmrzavanje Prelaznog trgovinskog sporazuma i zvanični zahtev Srbije za prijem u članstvo u Uniju. To će pomoći povećanju privlačnosti zemlje u očima stranih investitora, kako bude rastao apetit za takvim ulaganjima", istakao je predsednik EBRD-a. Govoreći o privlačenju direktnih stranih investicija, Mirou je ocenio da srpska privreda ima velike potrebe za investicijama u određenom broju područja i samo diverzifikovana i dobro integrisana privreda može da obezbedi trajan i stabilan rast u budućnosti.
"Jasno je da će ta ulaganja morati da proisteknu najvećim delom iz privatnog sektora, čak i u sektorima kao što je infrastruktura. Stoga će ključno biti da se obezbedi da uslovi u Srbiji podstiču ulaganje u čitavu privredu", naglasio je on, napominjući da se moraju završiti reforme u područjima kao što je nastavak otvaranja privrede i privatizacija. Mirou je primetio da je jednako važno da se stavi naglasak na delotvorno funkcionisanje institucija, kao što je korporativno upravljanje, politika konkurentnosti, kao i komercijalniji pristup pružanju infrastrukturnih usluga. 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA