DUNAV LIDER U OBLASTI OSIGURANJA

Kompanija Dunav osiguranje u mnogim parametrima poslovanja zauzima prvo mjesto u Srbiji, što je veliki uspjeh, s obzirom da se na tržištu bori sa još 24 osiguranja, od kojih su 22 inostrana, izjavila je direktor tog osiguranja Mila Jezdimirović. Ona je izjavila da u današnje vrijeme ljudi kupuju brendove, a ne proizvode, a “Dunav”, koji posluje više od 140 godina, ima veliko povjerenje korisnika, tako da je prošle godine zauzeo prvo mjesto po visini premije – od 150 miliona evra, i izdatih 1,2 miliona polisa.
Ona je ukazala da je ta kompanija najažurnija i u isplati šteta – u ukupnoj vrijednosti od 80 miliona evra. Dunav osiguranje plaća i najviše poreze i doprinose državi, od oko 21 milion evra, rekla je direktor Kompanije Dunav osiguranje, ukazujući da kompanija ima 600 prodajnih punktova u Srbiji preko kojih nudi asortiman od 90 vrsta različitih osiguranja.
“Dunav” ima šest ćerki firmi i najjaču reosiguravajuću kuću u Srbiji, kao i najjači privatni penzioni fond od 86.000 članova. Takođe posjeduje i specijalizovanu kuću “Dunav auto” za osiguranje od auto odgovornosti, kao i sopstvenu brokersku kuću i Dunav trgovinu i Dunav turist. Kompanija ima i najveći broj zaposlenih u osiguranju – 2.600, a od 2006. godine posluje i u Republici Srpskoj.
Jezdimirovićeva je ukazala da je “Dunav” uvijek bio rasadnik kadrova, koji su zauzeli ključne pozicije u drugim osiguravajućim kućama, a poznat je i po svojim sponzorstvima, donatorstvu i pokretanju društvenih akcija. “‘Dunav’ je uspješno uspio da prebrodi periode inflacije, izolacije, bombardovanja, kao i sadašnje ekonomske krize, i sada zauzima jednu trećinu tržišta Srbije, što nije bilo ni malo lako”, zaključila je direktor Dunav osiguranja.


Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA