ZA START UP KREDITE U 2010. GODINI  2,2 MILIJARDE DINARA A DO 30% POPUSTA ZA
KUPOVINU DOMAĆIH AUTOBUSA

Prema saopštenju  Ministarstva  ekonomije, Vlada Republike Srbije usvojila je  11.februara predloženi  Program za kreditiranje početnika u 2010.godini, u vrednosti od 2,2 milijarde dinara. U predhodne tri godine zahvaljujući ovim kreditima otvoreno je 6.625 firmi i zaposleno više od 21.000 radnika. Takođe, usvojena je  i  Uredba o subvencionisanoj kupovini autobusa domaće proizvodnje.
Za pokretanje sopstvenog biznisa, preduzetnici  će moći preko Fonda za razvoj, dobiti povoljne kredite u iznosu od 500 hiljada do 1,3 miliona dinara, po  kamatnoj stopi od   2,5% na godišnjem nivou. Rok otplate kredita je od 3 do 5 godina, sa periodom počeka do godinu dana. Prednost će imati lica do 25 godina starosti koja su prošla obuku po programima Nacionalne agencije za regionalni razvoj,Nacionalne službe za zapošljavanje ili  BIP (Business inovation program). Preduzetnici se mogu opredeliti za jedan od četiri  predviđena instrumenta obezbeđenja: ručna zaloga na opremi ili menice dva kreditno sposobna žiranta ili jemstvo pravnog lica ili hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu.
Pravna  lica mogu dobiti kredit u iznosu od 500 hiljada do 2,5 miliona dinara, sa kamatnom stopom od 2,5% godišnje, rokom otplate od 3 do 5 godina i periodom počeka do godinu dana. Instrumenti obezbeđenja za pravna lica su: ili ručna zaloga na opremi do visine kredita od 1,3 miliona dinara ili jemstvo pravnog lica ili hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu.  Prednost u dobijanju kredita imaće pravna lica čiji osnivači imaju do 40 godina starosti.

Za ove kredite ne mogu konkurisati lica koja su u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposlena na neodređeno vreme u javnim preduzećima i državnim institucijama. Takođe,krediti za početnike ne mogu se koristiti za programe primarne poljoprivredne proizvodnje, kreditiranje infrastrukture, kreditiranje trgovine, kreditiranje kupovine putničkih vozila, kreditiranje organizovanja igara na sreću i lutrija, za pozajmice drugim licima.
Ministarstvo ekonomije već  četvrtu godinu za redom raspisuje program za početnike u biznisu. Za ovu godinu izdvojeno je ukupno 2,2 milijarde dinara, od čega 1 milijardu dinara iz budžeta Republike Srbije i 1,2 milijarde dinara po osnovu naplate rata iz prethodnih godina.
Na predlog Ministarstva ekonomi je i regionalnog razvoja, Vlada Republike Srbije je na istoj sednici usvojila i Uredbu o podsticanju proizvodnje, prodaje i subvencionisane kupovine domaćih autobusa uz popust do 30%.
Za ovaj program iz budžeta Ministarstva ekonomije izdvojeno je 1 milijarda dinara a cilj je pokretanje proizvodnje i očuvanje radnih mesta u domaćim fabrikama koje proizvode autobuse. Takođe, ovo će biti jedinstvena prilika da gradovi u Srbiji,  po do sada najpovoljnijim uslovima, obnove svoje vozne parkove za javni gradski prevoz. Popust za autobus sa dizel motorom „Euro 4“ iznosi 20 odsto. Za autobus sa motorom „Euro 4“ na prirodni komprimovani gas, kao i za autobus na hibridni pogon popust iznosi 30 odsto.  Pravo na popust prilikom kupovine novih autobusa imaće preduzetnici i pravna lica koja imaju registrovanu delatnost, odnosno sedište u Srbiji, a pri prvoj registraciji autobusa, u saobraćajnu dozvolu unosi se klauzula o zabrani otuđenja autobusa u roku od tri godine od dana registracije.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA