BEZ KAMATE NA TRANSAKCIJE "EASY PAY" USLUGE ALPHA BANKE

U cilju obezbeđivanja dodatnih pogodnosti svim korisnicima kreditnih kartica Alpha banke, od 15. februara do 15. maja ta banka pokreće promotivni period za jedinstvenu "Easy pay" uslugu u kojem se kamata na izvršene transakcije neće naplaćivati u naredna tri meseca od dana izvršenja transakcije.
"Easy pay" usluga svim korisnicima kreditnih kartica Alpha banke - Dina Credit, Visa Classic, Visa Benefit, Visa Gold, MasterCard i MasterCard Standard - pruža mogućnost da pod kontrolom drže sve svoje dugove i račune – da refinansiraju kreditne kartice, kredite i dozvoljena prekoračenja iz drugih banaka, delimično otplate dugove po kreditima iz drugih banaka, kao i da plate komunalne i druge usluge koje glase na njihovo ime.
Alpha banka je usmerena na unapređenje poslovanja i teži da prateći savremene trendove izlazi u susret klijentima. "Easy pay" usluga omogućava klijentima Alpha banke da na brz i jednostavan način kontrolišu sve svoje dugove. Želja banke je da ovu pogodnost klijentima učini još pristupačnijom tako što u promotivnom periodu neće naplaćivati kamatu za izvršene "Easy pay" transakcije - kaže Periklis Drougas, član Izvršnog odobra Alpha banke.
Da bi postali korisnici "Easy pay" usluge klijenti bi trebalo da dođu u jednu od poslovnica Alpha banke, ponesu kreditnu karticu Alpha banke, prilože račune, fakture ili potvrdu iz druge banke o visini dugovanja koje žele da izmire, popune ovlašćenje za prenos sredstava i u dogovorenom roku biće zadužen račun njihove kreditne kartice.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA