AGROBANKA RAZVIJA BANKU DIJASPORE

Agrobanka planira da ove godine počne široku saradnju sa zemljama u okruženju, kao i da razvije banku dijaspore. Predsednik Izvršnog odbora banke Dušan Antonić naglašava da banka planira da počne široku saradnju sa okruženjem, odnosno sa bivšim jugoslovensikm republikama, u kojima će, verovatno, otvoriti određene organizacione delove.
Važan plan je, predočio je Antonić, i razvijanje banke dijaspore, kako bi se našim zemljacima koji žive u inostranstvu omogućili što jeftiniji finansijski transferi, a u isto vreme i što bezbedniji. Antonić je rekao da je to veoma značajan projekat, s obzirom da četiri miliona Srba u rasejanju svake godine šalje u zemlju oko tri milijarde dolara. Agrobanka (BSE:AGBN) će im, poručio je on, biti u svakom momentu na raspolaganju i za sve vrste drugih usluga.
"Svake godine imamo po jedan ili dva nova projekta, među kojima je bio i projekat poljoprivrednih kartica. Njime smo pokazali i svetu i domaćim bankama da i seljak može da ima platnu karticu, sa kojom može da ode u velike tržne centre da pazari preko računa, a da ne mora da nosi keš", ukazao je Antonić. On je dodao da banka želi što više da preuzme funkciju platnog prometa na relaciji - što nižih troškova, a što boljih usluga.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA