DRŽAVA GARANT KREDITA "PETROHEMIJI"

Predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja su izjavili je da je, u okviru novog investicionog ciklusa, u pančevačku "Petrohemiju" neophodno uložiti oko 70 miliona evra i najavioli da će vlada obezbediti garanciju za taj kredit kod Evropske investicione banke. Ovo je potencijalno najprofitabilnije državno preduzeće i država će garantovati za kredit. Petrohemija i trenutno ima najveće prihode među javnim preduzećima i izvozi 80 odsto proizvodnje, ali je ključno pitanje proširenja proizvodnje. Time će se postići da "Petrohemija" uz Rudarsko-topioničarski basen "Bor" postane okosnica srpskog izvoza. Dinkić je istakao da je da se samo u ovoj godini od izvoza "Petrohemije" očekuje prihod od 200 miliona evra, a da, kako je ocenio, to preduzeće vrlo brzo može da ostvari 300 miliona evra od izvoza, uz prethodno investiranje.

Investicijama u fabrike Etilen, PEVG i PENG dobiće se i zaštita životne sredine po evropskim standardima, rekao je Dinkić. "U Petrohemiji je ostvarena ušteda od 13 miliona evra, nakon četiri meseca od kako je pokrenuta proizvodnja", ukazujući da bi fabrika morala da napravi dodatne uštede, poboljša energetsku efikasnost, kao i da krene u novi investicioni ciklus.

"Poslovanje Petrohemije je u ova četiri meseca od pokretanja proizvodnje u crvenom polju, ali mnogo manjem nego ranije, ali uz investicije će postati profitabilna", izjavio je generalni direktor Saša Pavlov. Ni on ni ministar Dinkić nisu objasnili kako će biti pokrivani ti gubici dok investicije ne budu završene. Dinkić je najavio da bi sredinom godine moglo doći i do povećanja plata, kao i da će investicije otvoriti nova radna mesta.

Ministar ekonomije je o investicijama razgovarao i sa sva tri sindikata fabrike, a predsednici sindikata su izjavili da su zadovoljni onim što su čuli. Na sastanku sa rukovodstvom i sindikatima razgovaralo se i o saradnji sa dobavljačima. "Sa nekim dobavljačima odnosi su jako korektni, a sa nekima ih treba popraviti", rekao je Dinkić, dodavši da Naftna industrija Srbije povremeno ne poštuje ugovor oko isporuke primarnog benzina tako da rukovodstvo "Petrohemije" ne može lako da predvidi obim proizvodnje i dotok sirovina, zbog čega će država razgovarati sa rukovodstvom NIS-a.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA