BDD "INTERCAPITAL SECURITIES" POKRENULO PRVO TRGOVANJE
INOSTRANIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI


U želji da svoje usluge podigne ne viši nivo, berokersko dilersko društvo “InterCapital Securities" a.d.  pokrenulo je  prvo trgovanje inostranim hartijama od vrednosti u Srbiji (InoTrading). Time je klijentima omogućen pristup stranim tržištima i diversifikacija portfolia, kao jedan od osnovnih principa profesionalnog investiranja.

Izlaskom na strana tržišta "InterCapital Securities " pruža širiok spektar mogućnosti  i za domaće investitore:

  • raznovrsnost proizvoda: long, short, opcije - na ovaj način investitorima je omogućeno da zarađuju i kada su tržišta u padu (short) što u značajnoj meri smanjuje rizik ulaganja;
  • raznovrsnost tržišta: investiranje na međunarnodnim tržištima omogućava preorjentaciju na neko drugo tržište, u slučaju uočavanja trenda pada nekog od tržišta,
  • raznovrsnost HoV: veliki izbor hartija od vrednosti iz različitih sektora visoke likvidnosti;
  • diverzifikacija tržišta i rizika ulaganja: klijent ima mogućnost ulaganja na različita tržišta, ali i u različite sektore;
  • transparentnost izveštavanja: klijent svaki dan putem mail-a dobija izveštaj o stanju svojih pozicija.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA