U 2009. GODINI  “UNIQA OSUGARANJE" OSTVARILO  RAST PREMIJE OD OKO 16% 

Osiguravajuća kompanija “Uniqa osugaranje" ad Beograd, ostvarila je u 2009. godin rast premije od oko 16% u dinarima, što već treću godinu za redom, predstavlja najveći procentualni rast među prvih pet osiguravajućih kuća u Srbiji. Takođe, prema izveštaju Narodne banke Srbije, ova osiguravajuća kompanija je,  dve godine za redom, proglašena za najbolju u ažurnosti isplate šteta od autoodgovornosti.
Ukupna bruto fakturisana premija u 2009. godini, iznosila je 2,9 milijardi dinara a ostvaren je rast od 36% u životnom i imovinskom osiguranju, 32% u osiguranju od autoodgovornosti, kao i 31% u osiguranju nezgode. Jedini pad, preko 50%, zabeležen je u delu kasko osiguranja, što je prema rečima generalnog direktora i predsednika Upravnog odbora "Uniqa osiguranja", Zorana Višnjića, rezultat pada prodaje novih automobila u Srbiji. Iako u Srbiji posluje samo tri godine, “Uniqa osugaranje" je prethodnu godinu završilo profitabilno, što predstavlja značajan uspeh na tržištu osiguranja.  Ova kompanija  je i jedan od inicijatora predloga upućenog Vladi Republike Srbije, da se građanima koji se opredele za životno osiguranje omoguće određene poreske olakšice. Kada je reč o planovima u 2010. godini, Višnjić očekuje da će rast premija "Uniqa osiguranja" biti 5% iznad tržišnog proseka.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA