JAPAN ZADRŽAO MESTO DRUGE NAJVEĆE PRIVREDE SVETA

Japanska centralna banka zadržala je danas kamatne stope na tik iznad nule (0,1%) i objavila da će se držati svoje monetarne politike, opirući se sve jačem pritisku vlade da zaoštri borbu protiv deflacije. Kamata je ostala 0,1 odsto. Japanska banka drži super niske interesne stope od decembra 2008. godine kada ih je snizila sa 0,3 procenta.
Banka je potvrdila svoju procenu stanja privrede, navodeći da su se ekonomski uslovi popravili ali da je domaća potrošnja i dalje slaba. Nove brojke o bruto domaćem proizvodu pokazuju da će japanska privreda iskazati godišnju stopu rasta od 4,6 odsto za četvrti kvartal. Takav rast je pomogao Japanu da izmakne zahuktaloj Kini i zadrži titulu druge najveće ekonomije sveta u ukupnom proizvodu.
Maloprodajne cene pale su u decembru, u desetom uzastopnom mesecu, za 1,3 odsto. Vlada je pojačala pritisak na centralnu banku da učini više. Ministar finansija Naoto Kan traži da se inflacija dovede na jedan odsto, što je, kako je rekao, minimum potreban za stabilizovanje cena.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA