MALVERZACIJE SA STRAT-UP KREDITIMA

Otkriveno je da su start– up krediti korišćeni za kupovinu automobile i luksuzna letovanja i za to slede sankcije, kažu u Fondu za razvoj. “Jedan broj preduzetnika i preduzeća uredno izmiruju obaveze Fondu za razvoj, iako su u međuvremenu ugasili radnju ili preduzeće. Ovo je ozbiljna zloupotreba državnog novca i mi ćemo u konsultacijama sa Ministarstvom ekonomije i Agencijom za mala i srednja preduzeća videti kako da ovaj problem da rešimo”kaže za „Blic“ Olivera Božić, direktorka Fonda za razvoj.
Božićeva kaže da najčešći slučajevi izigravanja jesu otvaranje i ekspresno zatvaranje preduzeća nakon samo nekoliko meseci rada i objašnjava da su ove specifične mahinacije najčešće prisutne kod klijenata koji su svoj start-ap kredit obezbedili hipotekom ili jemstvom nekog preduzeća."Oni zatvore preduzeće i to samo nakon nekoliko meseci od osnivanja, i onda nastave da vraćaju kredit koji su dobili za jedan odsto kamatne stope godišnje", kaže Božićeva. S druge strane, pojedini koji su kao obezbeđenje dali ručnu zalogu i to na staroj opremi, svesni da ne postoji služba u okviru Fonda za razvoj, koja bi prodala opremu i svoje kredite čak ni ne vraćaju.
Božićeva kaže da je od ove godine uslov da se ručna zaloga može staviti samo na novu opremu id a je to propisano kako bi se zaštitio državni novac. Novi krediti koje će fond odobravati obezbeđuju se i od naplate starih kredita. “Uprkos ovakvom ponašanju pojedinaca, izvori budućih kreditiranja Fonda nisu ugroženi. Međutim, svrha ovih zajmova je da se otvaraju radnje i preduzeća koje će da rade”, naglašava Božić.
Najčešći slučajevi izigravanja su otvaranje i ekspresno zatvaranje preduzeća, nakon samo nekoliko meseci rada. Novac od start-ap kredita se onda upotrebi za kupovinu trajnih potrošnih dobara za dalju prodaju ili ličnu upotrebu. Bilo je čak i slučajeva kupovine automobila pa čak i plaćanja turističkih aranžmana.
Takođe, u jednoj opštini otkriveno je da je zanatska radnja prodala korišćenu opremu za osam komitenata koji su je platili novcem iz start-ap kredita, ali ipak ohrabrujuće je to što je broj ovakvih slučajeva u poređenju sa onima koji razvijaju svoj posao, ipak, zanemarljiv. I za ovu godinu predviđeno je 2,2 milijardi dinara za finansiranje početnika. Rok otplate je do pet godina, a period počeka 12 meseci. Krediti se odobravaju uz godišnju kamatnu stopu od 2,5

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA