SPAJANJE DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA „GARANT“ I „HYPO“

Narodna banka Srbije izdala je dozvolu za spajanje uz pripajanje „Garant“ i „Hypo“ društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Društvo „Hypo“ će se pripojiti društvu „Garant“ i ubuduće će poslovati pod imenom „Hypo-Garant“ društvo. Nakon što se izvrši spajanje društava, obaviće se i pripajanje fonda „Hypo“ fondu „Garant“, koji će, takođe, poslovati kao fond „Hypo-Garant“,saopšteno je iz NBS.  
Fond „Hypo-Garant“ će imati oko 23.000 članova, među kojima će biti oko 3.000 članova ranijeg fonda „Hypo“. Sa neto imovinom od oko 460 miliona dinara, i dalje će ostati na petom mestu, sa nešto više od 6% tržišnog učešća mereno neto imovinom. Izdavanjem ove dozvole, na tržištu će ukupno poslovati osam društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i devet dobrovoljnih penzijskih fondova.
Ovo spajanje za članove fonda „Hypo“ značiće prvenstveno obračunske promene na njihovim računima zbog obaveze konverzije investicionih jedinica u investicione jedinice fonda „Hypo-Garant“. Na njihovim individualnim računima će se promeniti broj investicionih jedinica, ali neće i stanje sredstava. Broj investicionih jedinica i stanje sredstava na računima članova fonda „Garant“ neće biti promenjeno zbog pripajanja. 
Članovi fonda „Hypo“, ukoliko to žele, imaju mogućnost da svoj račun prenesu u drugi dobrovoljni penzijski fond po sopstvenom izboru, pri čemu je društvo obavezno da te članove obavesti o pravu na besplatan prenos računa i da im to pravo omogući u roku od 60 dana od dana obaveštavanja o tom pravu.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA