ZAVRŠETAK PREGOVORA SA MMF-OM

Delegacija MMF-a završava dvonedeljnu posetu Srbiji. Od ishoda razgovora predstavnika srpske vlade i Međunarodnog monetarnog fonda zavisi da li će Srbija moći da koristi deo kredita u iznosu od 350 miliona evra. Na kraju razgovora o trećoj reviziji stend baj aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, u Vladi Srbije sastaće se šef Misije MMF-a Albert Jeger, potpredsednici vlade Mlađan Dinkić i Jovan Krkobabić, ministarka za finansije Diana Dragutinović i guverner NBS Radovan Jelašić, koji bi trebalo da održe i završnu konferenciju za novinare.
Od ishoda dvonedeljnih razgovora zavisi da li će Srbija moći da koristi deo tog kredita vrednog 350 miliona evra, pošto je već povukla dve tranše tog zajma u ukupnom iznosu od oko 1,12 milijardi evra. Tokom dvonedeljnih razgovora, Vlada Srbije dobila je pozitivne ocene za realizaciju preuzetih obaveza iz stend baj aranžmana, počev od uspešno sprovedenih mera za ublažavanje negativnih posledica krize, preko boljih makroekonomskih pokazatelja od drugih zemalja istočne Evrope, do pozitivnog mišljenja za dosadašnje aktivnosti u reformi penzionog sistema.
Misija MMF-a je ocenila, na samom početku razgovora sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i članovima njegovog kabineta, da se svi elementi kreditnog aranžmana sa Fondom u potpunosti sprovode i odala je puno priznanje na predloženim merama vlade za reformu penzionog sistema. Predstavnici MMF-a su posle razgovora sa potpredsednikom Vlade Srbije Jovanom Krkobabićem odali posebna priznanja za uspešno objedinjavanje do sada postojeća četiri fonda u jedinstven penzioni sistem. Predložene izmene u saglanosnosti su sa evropskim standardima i obezbeđuju dugoročno održiv penzioni sistem koji neće ugrožavati ekonomsku stabilnost zemlje, ocenjeno je posle sastanka predstavnika MMF-a i potpredsednika vlade Krkobabića.

VISOK STEPEN SAGLASNOSTI
Predstavnici MMF-a i Vlade Srbije postigli su visok stepen saglasnosti o većini odredaba novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i ostalo je da se u nastavku pregovora usaglasi još nekoliko detalja, rekao je Albert Jeger u razgovoru sa ministrom rada i socijalne politike Rasimom Ljajićem. Jeger i Ljajić su se saglasili da je najava donošenja novog zakona o platama u javnom sektoru dobra vest, jer će se uvođenjem platnih grupa i razreda omogućiti ravnomernija raspodela plata za iste ili slične poslove u različitim oblastima, a utvrdiće se i princip prema kome će visina zarade zavisiti prevashodno od učinka zaposlenog.
Ljajić je delegaciju MMF-a upoznao sa koracima koje Vlada Srbije preduzima u oblasti reforme socijalne zaštite i najavio da će u ovoj godini biti donet novi zakon o socijalnoj zaštiti, kojim će biti regulisane sve vrste socijalnih davanja i čija će primena omogućiti bolje određivanje korisnika, kako bi ta davanja bila što pravednije raspoređivana. Ministar Ljajić je dodao i da će socijalna davanja u 2010. godini biti redovna, iako nije predviđeno njihovo nominalno povećavanje.
Guverner Jelašić je na početku razgovora sa Misijom ocenio da se ne radi samo o reviziji aranžmana već i o sagledavanju šire makroekonomske situacije u Srbiji, ukazujući da Srbija treba, prema sugestijama MMF-a, više da uradi na uvećanju investicija i smanjenju potrošnje, rastu proizvodnje razmenjivih dobara i podsticanju izvoza. Preporuka MMF-a je i da se u Srbiji, kad je reč o finansijskim transakcijama, poveća udeo dinara na račun evra.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA