OGROMNE RAZLIKE IMEĐU AKTIVNIH I PASIVNIH KAMATA BANAKA

Upoređujući gore navedene kamatne stope na kratkoročne plasmane poslovnih banaka sa pasivnim kamatnim stopama na kratkoročne depozite stanovništva, uočava se još jedan zanimljiv podatak. Naime, poslovne banke su građanima na položene kratkoročne dinarske depozite (do godinu dana) obračunavale kamatnu stopu između 2,14% i 12,95% zavisno od roka oročenja sredstava, što je od 3 do čak 18 puta manje od kamatnih stopa na kratkoročne plasmane. Ovome treba dodati i da 98% štednje čini devizna štednja građana, koja sa sobom povlači još niže kamatne stope koje banke plaćaju ulagačima.
Ma koliko poslovne banke govorile o visokim rezervama koje je propisala Narodna banka Srbije, otežanoj naplati potraživanja i visokom riziku zemlje, razlika od 3 do neverovatnih 18 puta između aktivnih i pasivnih kamata kod gore posmatranih kratkoročnih pozajmica i depozita stanovništvu nema dovoljno opravdanja. Sve navedeno potkrepljuje ponašanje građana, koji, prema poslednjim podacima Udruženja banaka Srbije, smanjuju broj kreditnih kartica, koje uz pozajmicu po tekućem računu predstavljaju najskuplji način finansiranja.
Očekivano smanjenje kamatnih stopa na kredite u 2010. godini, koje se najavljuje u iščekivanju relaksiranja uslova za poslovne banke, koje postavlja Narodna banka Srbije, ne bi smelo biti samo rezultat ponašanja centralne bankarske institucije u diktiranju monetarnih uslova, već i povećanja efektivnosti i efikasnosti poslovanja poslovnih banaka.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA